homeopaticka-asociacia

PZP a iné poistenia

×

Výpoveď PZP

Chceli by ste podať žiadosť o zrušenie PZP, ale neviete, za akých okolností vám bude akceptovaná? Prípadne by ste chceli vedieť, čo má taká žiadosť obsahovať a kam ju adresovať? Tak už ďalej nemusíte hľadať, pretože na tejto stránke vás oboznámime so všetkým, čo by vám mohlo pri žiadosti pomôcť. Je veľmi chvályhodné, že rešpektujete zákon a povinné zmluvné poistenie ste si uzavreli. Na druhej strane, ak nepotrebujete toto poistenie, je logické, že by ste chceli požiadať o jeho zrušenie.

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy?

Všetko potrebné sa dozviete aj na internetovej stránke, ktorá vám okrem užitočných informácií poskytne aj vzory výpovedí na jednotlivé dôvody zrušenia. Ak by ste si však chceli najskôr prečítať naše rady, nedbáme. Poistnú zmluvu je najlepšie ukončiť písomnou formou, ktorá je oficiálnejšia. Ak však preferujete, iné cesty, môžete si zvoliť buď osobnú žiadosť v pobočke alebo telefonickú cestu výpovede. Písomná forma je však vhodnejšia. Písomnú žiadosť môžete do vašej pobočky buď odoslať alebo zaniesť priamo a o viac sa už nestaráte. Už len čakáte odpoveď zo strany poisťovateľa, ktorý vám oznámi, že vašu žiadosť obdržal. Rovnako môžete v tomto oznámení nájsť šek, v ktorom vám poisťovacia spoločnosť vracia istú čiastku z poistenia, ktoré ste neprečerpali, prípadne vám oznámi, že vám danú čiastku zaslali na váš bankový účet, ktorý je takisto potrebné zadať do žiadosti.

Tlačivo musí spĺňať isté formálnostiČo má žiadosť obsahovať?

Zmienili sme sa už o tom, kam žiadosť odoslať. Nepovedali sme však nič o tom, čo má obsahovať. Možno sme vám pomohli tým, že vzory žiadostí môžete nájsť aj na vyššie zmienenej stránke. Ak by ste však takúto žiadosť chceli zostaviť svojpomocne, nezabudnite na nasledujúce údaje: vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, predmet písania žiadosti vrátane čísla poistnej zmluvy, ktorú chcete odhlásiť. Takisto napíšte nejaký kratší text ohľadom vysvetlenia resp. pekného požiadania výpovede poistnej zmluvy, kde uvediete aj číslo vášho bankového konta, kde by vám zaslali zvyšok peňazí z neprečerpaného poistného. Ku koncu uveďte poďakovanie, miesto a dátum, plus vlastnoručný podpis.

Podľa toho, z akého dôvodu chcete vašu zmluvu zrušiť, je potrebné ku žiadosti doložiť aj niektoré špeciálne doklady. Povedzme si teda, aké okolnosti vás môžu prinútiť podať výpoveď PZP pomocou Uzavripzp, ako aj to, aké doklady treba k jednotlivým žiadostiam priložiť.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre likvidáciu vozidla

Vašu poistnú zmluvu môžete bez problémov vypovedať, ak vaše vozidlo bolo zlikvidované z rôznych príčin. Väčšinou nevieme predvídať, čo sa stane a to sa týka aj likvidácie vozidiel. Žiadosť musí byť doložená o doklad o likvidácii daného vozidla.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre oficiálne ukončenie doby poistenia vozidla

Je dobré oficiálne vypovedať aj v prípade, ak viete, že sa končí doba platnosti poistenia. V opačnom prípade to môže daná poisťovacia spoločnosť považovať za váš súhlas s automatickým predĺžením doby platnosti a na vašu adresu vám bude doručený šek za zaplatenie poistného na ďalšie obdobie. Nemusíte ju nijako dokladovať.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre výhodnejšie poistenie

Koniec zmluvy má presné pravidlá

Robili ste si prieskum poskytovateľov povinného zmluvného poistenia? Našli ste si nejakého výhodnejšieho, s ktorým môžete ušetriť až desiatky, prípadne stovky eur? Nikto vás nemôže nútiť platiť poistenie, ktoré je nad vaše finančné možnosti. Vašu poistku môžete vypovedať z toho dôvodu najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti poistenia. Žiadosti podané neskôr už nebudú akceptované.

Máte pocit, že platíte vysoké poistné, ale doposiaľ ste si neurobili prieskum jednotlivých poskytovateľov? Nevadí. Výsledky všetkých cenových ponúk na vaše vozidlo si môžete zistiť pomocou pzp kalkulačky.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre vyradenie vozidla z evidencie

Nespĺňalo vaše vozidlo technické požiadavky stanovené výrobcom? Toto, ale aj iné dôvody mohli byť príčinou pre vyradenie vozidla z evidencie. Keďže nemôžete vaše vozidlo reálne používať, je zbytočné platiť poistné. Aj to je teda dôvod na podanie žiadosti. Nezabudnite túto žiadosť doložiť o doklad o vyradení vozidla z evidencie.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre krádež vozidla

V živote sa stávajú aj nepríjemné situácie. Jedna z tých najnepríjemnejších je, ak vám niekto siahne na vozidlo a odcudzí vám ho. V takom prípade neváhajte, a takisto podajte žiadosť o zrušenie zmluvy čo najrýchlejšie. Môžete tak urobiť aj telefonicky, no každopádne budete musieť dokladovať potvrdenie o krádeži vozidla buď z policajného spisu alebo iného relevantného dokladu.

  1. Výpoveď poistnej zmluvy pre zmenu majiteľa vozidla

Zrušenie PZP pri predaji auta je bežným krokom. Poisťovacie spoločnosti sú na ne úplne zvyknuté, pretože predaje / kúpy vozidiel sú v súčasnosti na dennom poriadku. Keďže sa poistná zmluva vzťahuje vždy na majiteľa vozidla, je potrebné ho ukončiť, že vozidlo predávate, prípadne darujete, keďže sa mení aj majiteľ. Výpoveď poistnej zmluvy dokladuje buď predajnou alebo darovacou zmluvou.

Výpoveď poistnej zmluvy je veľmi vyhľadávanou témou. Jednotlivé žiadosti nezabudnite dokladovať takými dokumentmi, ktoré sme vám uviedli aj vyššie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *