homeopaticka-asociacia

PZP a iné poistenia

×

Prepis Auta: Ako na to?

Prepis auta je bežný proces na Slovensku, ktorý sa realizuje pri zmene vlastníka vozidla. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o procese prepisu vozidla, dokumentoch, ktoré sú potrebné pre úspešný prepis, a poplatkoch spojených s týmto procesom.

Čo znamená prepis auta?

Prepis auta je proces, pri ktorom sa vozidlo prevádza z jedného vlastníka na druhého. Tento proces je nevyhnutný pri kúpe alebo predaji vozidla, darovaní vozidla alebo pri zmene vlastníka z iných dôvodov. Prepis zabezpečuje aktualizáciu údajov v evidencii vozidiel a vydanie nového osvedčenia o evidencii vozidla.

Kroky pri prevedení prepisu auta

Pre úspešný prepis auta je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

  1. Získanie technickej prehliadky: Ak nie je vozidlo v platnej technickej prehliadke, je potrebné absolvovať technickú kontrolu na ktorejkoľvek stanici technickej kontroly (STK).
  2. Zhromaždenie potrebných dokumentov: Zabezpečte všetky potrebné dokumenty, ako napríklad osvedčenie o evidencii vozidla, doklady o totožnosti predávajúceho aj kupujúceho a zmluvu o kúpe alebo iný dokument preukazujúci právny dôvod prevodu vlastníctva.
  3. Návšteva úradu dopravy: Predávajúci a kupujúci musia spoločne navštíviť úrad dopravy, kde sa uskutoční prepis vozidla. Je potrebné mať so sebou všetky potrebné dokumenty a uhradiť poplatok za prepis.
  4. Získanie nového osvedčenia o evidencii vozidla: Po úspešnom prevedení prepisu a zaplatení poplatku vystaví úrad dopravy nové osvedčenie o evidencii vozidla na meno nového vlastníka.

Dokumenty potrebné na prepis auta

Na úspešný prepis vozidla je potrebné mať nasledovné dokumenty:

  1. Osvedčenie o evidencii vozidla: originál alebo náhradný doklad, ak originál nie je k dispozícii.
  2. Technický preukaz vozidla: doklad o technickom stave vozidla.
  3. Doklady o totožnosti: občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti predávajúceho aj kupujúceho (napr. pas).
  4.  Zmluva o kúpe alebo iný dokument preukazujúci právny dôvod prevodu vlastníctva: zmluva musí obsahovať údaje o vozidle, údaje o predávajúcom a kupujúcom, cenu, podpisy oboch strán a dátum prevodu.
  5. Potvrdenie o technickej kontrole: ak vozidlo nemá platnú technickú prehliadku, je potrebné absolvovať technickú kontrolu a doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.
  6. Doložka o zrušení poistnej zmluvy: ak vozidlo nemá platné poistenie, predávajúci musí predložiť doložku o zrušení poistnej zmluvy.

Poplatok za prepis auta

Poplatok za prepis auta je sumou, ktorú musí nový vlastník vozidla uhradiť pri prevedení vozidla na svoje meno. Poplatok sa platí na úrade dopravy a zahŕňa správny poplatok za vydanie nového osvedčenia o evidencii vozidla. Výška poplatku závisí od typu vozidla a iných faktorov. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Prepis auta na Slovensku je dôležitý proces, ktorý je nevyhnutný pri zmene vlastníka vozidla. Pre úspešný prepis je potrebné mať všetky potrebné dokumenty, navštíviť úrad dopravy spolu s predávajúcim a uhradiť poplatok za prepis. V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú prehliadku alebo poistenie, je potrebné tieto záležitosti vyriešiť pred samotným prepisom vozidla.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *