homeopaticka-asociacia

PZP a iné poistenia

×

Povinné Zmluvné Poistenie (PZP) pre motorku: Ako si vybrať správnu poistku

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným predpokladom pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov. Jeho hlavným účelom je chrániť tretie osoby pred škodami spôsobenými poistníkom alebo jeho vozidlom. V tomto článku sa budeme zaoberať PZP pre motorky, jeho špecifikami, ako aj tipmi na výber správnej poistky.

 1. Prečo potrebujete PZP pre motorku?


PZP je povinné pre motorky z nasledujúcich dôvodov:

 • Zabezpečuje finančnú zodpovednosť v prípade nehody, ktorá spôsobuje škody na majetku alebo zdraví tretích osôb.
 • Je to zákonom stanovená požiadavka pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel, vrátane motocyklov.
 • Nesplnenie povinnosti mať PZP môže viesť k pokutám, zákazu prevádzky vozidla a ďalším právnym dôsledkom.
 1. Ako si vybrať správne PZP pre motorku?


Pri výbere PZP pre motorku je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

 • Poistná spoločnosť: Skontrolujte povesť a hodnotenie poistnej spoločnosti, s ktorou plánujete uzavrieť zmluvu. Overte si, či má dobré recenzie od svojich klientov a či rýchlo a efektívne rieši poistné udalosti.
 • Poistné krytie: Porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností a zvážte, či poskytujú adekvátne krytie pre vašu motorku a vaše potreby.
 • Cena: Porovnajte ceny PZP pre motorky od rôznych poskytovateľov. Uistite sa, že dostanete najlepšiu možnú cenu za pokrytie, ktoré potrebujete.
 • Zľavy a výhody: Zistite, či poistná spoločnosť ponúka špeciálne zľavy alebo výhody, ako napríklad zľavy pre bezpečné vodičské správanie, zľavy pre mladých vodičov alebo vernostné zľavy.
 1. Ako získať PZP pre motorku?


Získanie PZP pre motorku je jednoduchý proces, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky:

 1. Výskum: Preskúmajte rôzne poistné spoločnosti a ich ponuky PZP pre motorky. Porovnajte pokrytie, ceny a zľavy, ktoré ponúkajú, a zistite, ktorá poistka najlepšie vyhovuje vašim potrebám.
 2. Žiadosť: Po vybratí poistnej spoločnosti, s ktorou chcete uzavrieť zmluvu, vyplňte žiadosť o PZP. To môže byť urobené online alebo osobne na pobočke poistnej spoločnosti. Pri žiadosti budete musieť poskytnúť osobné údaje, údaje o vozidle a informácie o vašej jazdeckej histórii.
 3. Platba: Zaplaťte poistné za PZP, ktoré sa zvyčajne vyberá na ročnej alebo polročnej báze. V niektorých prípadoch môžete získať zľavu, ak sa rozhodnete zaplatiť celú sumu naraz alebo nastaviť automatickú platbu.
 4. Potvrdenie: Po úspešnej žiadosti a platbe obdržíte potvrdenie o uzavretí PZP. Tento dokument by ste mali mať vždy so sebou pri jazde na motorke, aby ste ho mohli predložiť v prípade kontroly alebo nehody.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre všetkých vlastníkov motoriek, aby sa zabezpečila finančná ochrana v prípade škody spôsobenej nehodou. Pri výbere správnej poistky je dôležité zvážiť reputáciu poistnej spoločnosti, krytie, cenu a dostupné zľavy. Uistite sa, že máte platné PZP pre motorku, aby ste sa vyhli pokutám a iným právnym problémom.

Cestovné poistenie: Dôležitá ochrana pre bezstarostné cestovanie

Cestovné poistenie je často považované za jednu z najdôležitejších vecí, ktoré by ste mali mať pri plánovaní dovolenky alebo dlhodobej cesty. Jeho hlavným účelom je poskytnúť finančnú ochranu a podporu v prípade neočakávaných udalostí počas cestovania, ako sú zdravotné problémy, straty batožiny alebo zrušenie letu. Tento článok sa zameriava na význam cestovného poistenia, jeho hlavné prvky a tipy na výber najlepšej poistky pre vaše potreby.

 1. Prečo je cestovné poistenie dôležité?


Cestovné poistenie je dôležité z viacerých dôvodov:

 • Poskytuje finančnú ochranu v prípade neočakávaných nákladov súvisiacich so zdravotným stavom, ako sú lekárske návštevy, hospitalizácia alebo náklady na lieky.
 • Chráni vás pred finančnými stratami spôsobenými zrušením alebo oneskorením letu, ubytovania alebo iných rezervovaných služieb.
 • Kryje náklady na núdzovú evakuáciu alebo repatriáciu v prípade vážnych zdravotných problémov alebo iných nebezpečných situácií.
 • Poskytuje kompenzáciu v prípade stratených alebo poškodených kufrov a cenností.
 1. Hlavné prvky cestovného poistenia


Cestovné poistenie sa líši v závislosti od poskytovateľa a plánu, ale niektoré základné prvky zahŕňajú:

 • Zdravotné poistenie: Pokrýva náklady na liečbu a ošetrenie v prípade zranenia alebo ochorenia počas cesty.
 • Poistenie zrušenia cesty: Poskytuje kompenzáciu v prípade, že budete musieť zrušiť svoju cestu z dôvodu neočakávaných udalostí, ako sú zdravotné problémy, smrť v rodine alebo iné osobné dôvody.
 • Poistenie oneskorenia alebo prerušenia cesty: Kryje náklady spojené s oneskorením alebo prerušením cesty, ako sú náklady na náhradné ubytovanie alebo prepravu.
 • Poistenie batožiny a osobných vecí
 • Kryje náklady spojené so stratou, krádežou alebo poškodením batožiny a osobných vecí počas cesty.
 • Poistenie núdzového záchranárskeho zásahu a evakuácie: Pokrýva náklady na záchranné operácie alebo evakuáciu v prípade vážnych zdravotných problémov, prírodných katastrof alebo iných nebezpečných situácií.
 • Poistenie osobnej zodpovednosti: Poskytuje ochranu pred finančnou zodpovednosťou za škody spôsobené tretím stranám počas cesty.
 1. Ako si vybrať správne cestovné poistenie?


Pri výbere cestovného poistenia je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

 • Cieľ cesty: Uistite sa, že vaše cestovné poistenie pokrýva krajiny, do ktorých cestujete, a zohľadnite špecifické riziká, ako sú zdravotné hrozby, prírodné katastrofy alebo politická nestabilita.
 • Dĺžka cesty: Zvoľte poistenie, ktoré sa hodí na dĺžku vášho pobytu, či už ide o krátkodobé poistenie pre jednu dovolenku alebo dlhodobé poistenie pre dlhotrvajúce cestovanie.
 • Osobné potreby a zdravotné riziká: Zohľadnite svoje osobné potreby, ako sú existujúce zdravotné problémy, potreba špeciálnej starostlivosti alebo špeciálne záujmy, ako sú športové aktivity.
 • Poistná suma: Porovnajte ponuky rôznych poskytovateľov a zvážte, či sú poistné sumy dostatočné na pokrytie nákladov v prípade neočakávaných udalostí.
 • Cena: Porovnajte ceny cestovného poistenia od rôznych poskytovateľov a uistite sa, že dostanete najlepšiu možnú cenu za pokrytie, ktoré potrebujete.

Cestovné poistenie je kľúčovou súčasťou plánovania cesty, ktorá zabezpečuje finančnú ochranu a podporu v prípade neočakávaných udalostí počas cestovania. Zohľadnením svojich osobných potrieb, cieľa cesty, dĺžky pobytu a rozpočtu si môžete vybrať správne cestovné poistenie, ktoré vám pos

Asistenčné služby a Povinné Zmluvné Poistenie (PZP): Prečo sú dôležité?

Asistenčné služby sú často považované za záchrannú sieť pre vodičov, ktorí čelia problémom na cestách, ako sú poruchy vozidla, nehody alebo iné núdzové situácie. Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základným poistením, ktoré chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými poistníkom alebo jeho vozidlom. Tento článok sa zameriava na význam asistenčných služieb a PZP, ako aj na to, ako môžu tieto dve poistenia spolupracovať, aby poskytli vodičom pokoj na cestách.

Asistenčné Služby: Čo sú a aké sú ich výhody?

Asistenčné služby sú špeciálne služby, ktoré pomáhajú vodičom riešiť problémy na ceste. Medzi základné asistenčné služby patria:

 1. Odťah vozidla
 2. Oprava vozidla na mieste
 3. Náhradné vozidlo
 4. Ubytovanie v prípade poruchy vozidla ďaleko od domova
 5. Asistencia pri strate kľúčov, vybitej batérii alebo prerezanej pneumatike

Tieto služby poskytujú vodičom komfort a bezpečnosť, čo môže byť obzvlášť dôležité v prípade nehôd alebo porúch vozidla.

PZP: Základná Ochrana na Cestách

PZP je povinné poistenie pre všetkých vlastníkov motorových vozidiel na Slovensku. Jeho hlavným účelom je chrániť tretie osoby pred škodami spôsobenými poistníkom alebo jeho vozidlom. PZP pokrýva škody na majetku a zdraví tretích osôb, čo zabezpečuje finančnú zodpovednosť v prípade nehody.

Ako môžu Asistenčné Služby a PZP spolupracovať?

Asistenčné služby a PZP spolu môžu poskytnúť komplexnú ochranu pre vodičov a ich vozidlá:

 1. Zatiaľ čo PZP chráni tretie osoby, asistenčné služby poskytujú priamu pomoc vodičom v prípade problémov na ceste.
 2. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú asistenčné služby ako súčasť balíka poistenia alebo ako doplnkové poistenie k PZP. Toto môže byť výhodné pre vodičov, ktorí hľadajú všetko v jednom riešení pre svoje poistné potreby.
 3. V prípade nehody môžu asistenčné služby pomôcť rýchlo zabezpečiť odtah vozidla a poskytnúť náhradné vozidlo, čo umožňuje vodičovi pokračovať v cestovaní bez väčších problémov.
 4. Asistenčné služby môžu tiež pomôcť pri riešení problémov, ktoré nie sú priamo spojené s nehodou, ale môžu mať vplyv na bezpečnosť a pohodlie vodiča, ako napríklad strata kľúčov, vybitá batéria alebo prerezaná pneumatika.

Ako si vybrať správne Asistenčné Služby a PZP?

Pri výbere asistenčných služieb a PZP je dôležité zvážiť nasledujúce faktory:

 1. Poistná spoločnosť: Skontrolujte povesť a hodnotenie poistnej spoločnosti, s ktorou plánujete uzavrieť zmluvu. Overte si, či má dobré recenzie od svojich klientov a či rýchlo a efektívne rieši poistné udalosti.
 2. Pokrytie: Zistite, aké služby sú zahrnuté v balíku asistenčných služieb a PZP. Porovnajte ponuky rôznych poistných spoločností a zvážte, či sú v súlade s vašimi potrebami a očakávaniami.
 3. Cena: Porovnajte ceny asistenčných služieb a PZP od rôznych poskytovateľov. Uistite sa, že dostanete najlepšiu možnú cenu za pokrytie, ktoré potrebujete.
 4. Zľavy a výhody: Zistite, či poistná spoločnosť ponúka špeciálne zľavy alebo výhody, ako napríklad zľavy pre bezpečné vodičské správanie, zľavy pre viacpoistné zmluvy alebo vernostné zľavy.

Asistenčné služby a povinné zmluvné poistenie (PZP) sú dve kľúčové súčasti ochrany vodičov na cestách. Zatiaľ čo PZP chráni tretie osoby pred škodami, asistenčné služby poskytujú priamu pomoc vodičom v

Najčastejšie otázky o Povinnom Zmluvnom Poistení (PZP)

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutné pre každého vlastníka motorového vozidla na Slovensku. Je to poistenie, ktoré chráni tretie osoby pred škodami spôsobenými poistníkom alebo jeho vozidlom. Tento článok sa zameriava na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP a poskytuje odpovede, ktoré pomôžu vlastníkom vozidiel získať jasnejší obraz o tomto poistení.

 1. Prečo je PZP povinné?


PZP je povinné, aby sa zabezpečila finančná zodpovednosť vodičov za škody spôsobené tretím stranám pri dopravnej nehode. Týmto spôsobom sú obeť a tretie osoby chránené pred finančnými následkami nehody.

 1. Aké sú základné krytia PZP?


Základné krytie PZP zahŕňa:

 • Odpovednosť za škody na majetku tretích osôb
 • Odpovednosť za ublíženie na zdraví alebo smrť tretích osôb
 1. Ako získam PZP pre moje vozidlo?


PZP môžete získať od ktoréhokoľvek poistného poskytovateľa na Slovensku. Poistnú zmluvu môžete uzavrieť osobne v kancelárii poistiteľa, online alebo prostredníctvom telefónu. Pred uzavretím poistnej zmluvy je dôležité porovnať ponuky rôznych poskytovateľov, aby ste našli najlepšiu poistku pre vaše potreby a rozpočet.

 1. Ako sa určuje výška PZP?


Výška PZP závisí od viacerých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek a pohlavie vodiča, región, kde je vozidlo registrované, a množstvo bonusov či malusov, ktoré poistník nadobudol v minulosti. Poistné spoločnosti majú svoje vlastné kalkulačky, ktorými stanovujú výšku poistného plnenia na základe týchto faktorov.

 1. Čo sa stane, ak nemám PZP?


Ak nemáte PZP a spôsobíte dopravnú nehodu, budete zodpovedný za všetky škody spôsobené tretím stranám. Okrem toho môžete čeliť pokutám a sankciám, ako je napríklad zákaz prevádzky vozidla, vysoké pokuty alebo dokonca trestné stíhanie.

 1. Čo keď som spôsobil nehodu a nemám PZP?


Ak ste spôsobili nehodu a nemáte PZP, budete musieť z vlastného vrecka zaplatiť škody tretím stranám. Okrem toho budete vystavení pokutám a ďalším sankciám, ktoré môžu zahŕňať zákaz prevádzky vozidla, vysoké pokuty alebo dokonca trestné stíhanie.

 1. Môžem získať zľavu na PZP?


Áno, mnohé poistné spoločnosti ponúkajú rôzne zľavy na PZP. Zľavy môžu závisieť od rôznych faktorov, ako napríklad:

 • Bezpečnostné zariadenia nainštalované vo vozidle (napr. alarm alebo imobilizér)
 • Bez nehodový priebeh poistenia v minulosti (bonusy)
 • Poistenie viacerých vozidiel u tej istej spoločnosti
 • Zľavy pre určité skupiny, ako napríklad mladí vodiči, ženy alebo dôchodcovia

Je dôležité porovnať ponuky rôznych poistných spoločností, aby ste našli najlepšiu možnú zľavu pre vašu situáciu.

 1. Ako môžem zrušiť PZP?


Zrušenie PZP je možné podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve. Všeobecne platí, že PZP môžete zrušiť písomnou formou, kde oznámite svojmu poistiteľovi dátum zrušenia a dôvod zrušenia. V prípade predaja alebo vrátenia vozidla na leasingovú spoločnosť môže byť potrebné predložiť aj doklady preukazujúce právny dôvod zrušenia poistenia. V prípade zrušenia PZP pred uplynutím dohodnutej lehoty môže byť poistníkovi vrátená časť už zaplateného poistného.

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležitým aspektom vlastníctva a prevádzky motorového vozidla na Slovensku. Tento článok poskytuje odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa PZP.

Prepis Auta: Ako na to?

Prepis auta je bežný proces na Slovensku, ktorý sa realizuje pri zmene vlastníka vozidla. Tento článok poskytuje podrobný prehľad o procese prepisu vozidla, dokumentoch, ktoré sú potrebné pre úspešný prepis, a poplatkoch spojených s týmto procesom.

Čo znamená prepis auta?

Prepis auta je proces, pri ktorom sa vozidlo prevádza z jedného vlastníka na druhého. Tento proces je nevyhnutný pri kúpe alebo predaji vozidla, darovaní vozidla alebo pri zmene vlastníka z iných dôvodov. Prepis zabezpečuje aktualizáciu údajov v evidencii vozidiel a vydanie nového osvedčenia o evidencii vozidla.

Kroky pri prevedení prepisu auta

Pre úspešný prepis auta je potrebné postupovať podľa nasledujúcich krokov:

 1. Získanie technickej prehliadky: Ak nie je vozidlo v platnej technickej prehliadke, je potrebné absolvovať technickú kontrolu na ktorejkoľvek stanici technickej kontroly (STK).
 2. Zhromaždenie potrebných dokumentov: Zabezpečte všetky potrebné dokumenty, ako napríklad osvedčenie o evidencii vozidla, doklady o totožnosti predávajúceho aj kupujúceho a zmluvu o kúpe alebo iný dokument preukazujúci právny dôvod prevodu vlastníctva.
 3. Návšteva úradu dopravy: Predávajúci a kupujúci musia spoločne navštíviť úrad dopravy, kde sa uskutoční prepis vozidla. Je potrebné mať so sebou všetky potrebné dokumenty a uhradiť poplatok za prepis.
 4. Získanie nového osvedčenia o evidencii vozidla: Po úspešnom prevedení prepisu a zaplatení poplatku vystaví úrad dopravy nové osvedčenie o evidencii vozidla na meno nového vlastníka.

Dokumenty potrebné na prepis auta

Na úspešný prepis vozidla je potrebné mať nasledovné dokumenty:

 1. Osvedčenie o evidencii vozidla: originál alebo náhradný doklad, ak originál nie je k dispozícii.
 2. Technický preukaz vozidla: doklad o technickom stave vozidla.
 3. Doklady o totožnosti: občiansky preukaz alebo iný platný doklad totožnosti predávajúceho aj kupujúceho (napr. pas).
 4.  Zmluva o kúpe alebo iný dokument preukazujúci právny dôvod prevodu vlastníctva: zmluva musí obsahovať údaje o vozidle, údaje o predávajúcom a kupujúcom, cenu, podpisy oboch strán a dátum prevodu.
 5. Potvrdenie o technickej kontrole: ak vozidlo nemá platnú technickú prehliadku, je potrebné absolvovať technickú kontrolu a doložiť potvrdenie o jej absolvovaní.
 6. Doložka o zrušení poistnej zmluvy: ak vozidlo nemá platné poistenie, predávajúci musí predložiť doložku o zrušení poistnej zmluvy.

Poplatok za prepis auta

Poplatok za prepis auta je sumou, ktorú musí nový vlastník vozidla uhradiť pri prevedení vozidla na svoje meno. Poplatok sa platí na úrade dopravy a zahŕňa správny poplatok za vydanie nového osvedčenia o evidencii vozidla. Výška poplatku závisí od typu vozidla a iných faktorov. Poplatok je možné uhradiť v hotovosti, platobnou kartou alebo bankovým prevodom.

Prepis auta na Slovensku je dôležitý proces, ktorý je nevyhnutný pri zmene vlastníka vozidla. Pre úspešný prepis je potrebné mať všetky potrebné dokumenty, navštíviť úrad dopravy spolu s predávajúcim a uhradiť poplatok za prepis. V prípade, že vozidlo nemá platnú technickú prehliadku alebo poistenie, je potrebné tieto záležitosti vyriešiť pred samotným prepisom vozidla.

Registračný poplatok za prihlásenie auta

Registrácia auta je nevyhnutný proces, ktorý musí prejsť každý vlastník vozidla na Slovensku. Tento článok poskytuje prehľad registračného poplatku za prihlásenie auta na Slovensku, a zahŕňa podrobnosti o tom, ako vypočítať poplatok, aké sú zľavy a akým spôsobom je možné poplatok uhradiť.

Registračný poplatok: čo to znamená?

Registračný poplatok je suma, ktorú musí vlastník vozidla zaplatiť štátu pri prihlásení nového alebo prevzatom vozidla na Slovensku. Poplatok sa platí na úradoch dopravy a je určený na pokrytie nákladov spojených s evidenciou vozidiel, správou databáz a iných administratívnych úkonov.

Ako sa vypočíta registračný poplatok?

Registračný poplatok sa vypočíta na základe niekoľkých faktorov, vrátane:

 1. Typ vozidla: osobné, nákladné, motocykel, príves alebo iné kategórie.
 2. Pohon vozidla: spaľovací motor, elektromotor alebo hybridný pohon.
 3. Objem motora alebo výkon elektromotoru: väčší objem motora alebo vyšší výkon elektromotoru zvyčajne znamená vyšší poplatok.
 4. Emisná trieda: vozidlá s nižším emisným zaťažením môžu byť spoplatnené nižším registračným poplatkom.
 5. Vek vozidla: staršie vozidlá môžu byť spoplatnené vyšším registračným poplatkom, pretože spĺňajú menej prísne emisné normy.

V prípade nových vozidiel sa poplatok často zahrnutý v cene vozidla a je zaťažený autom predajcom.

Zľavy na registračný poplatok

V niektorých prípadoch môžu vlastníci vozidiel získať zľavy na registračný poplatok, napríklad:

 1. Vozidlá s nízkou emisnou triedou: vozidlá s nižším emisným zaťažením môžu byť spoplatnené nižším registračným poplatkom.
 2. Osobné motorové vozidlá pre ťažko zdravotne postihnutých: vlastníci s vážnym zdravotným postihnutím môžu mať nárok na zľavu alebo úplné oslobodenie od registračného poplatku.
 3. Historické vozidlá: vozidlá, ktoré sú staršie ako 30 rokov a splňujú určité podmienky, môžu byť oslobodené od registračného poplatku.
 4. Elektromobily a hybridné vozidlá: vozidlá s nízkymi emisiami CO2, ako sú elektromobily a niektoré hybridné vozidlá, môžu mať nárok na zľavy na registračný poplatok.

Ako uhradiť registračný poplatok?

Registračný poplatok sa zvyčajne uhrádza pri podaní žiadosti o registráciu vozidla na príslušnom úrade dopravy. Poplatok je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi, medzi ktoré patria:

 1. Hotovosť: v hotovosti priamo na úrade dopravy.
 2. Platobná karta: platba platobnou kartou na úrade dopravy.
 3. Bankový prevod: prostredníctvom bankového prevodu na účet úradu dopravy. Je dôležité uviesť správne variabilný symbol a správne údaje o platiteľovi, aby bolo možné platbu priradiť k žiadosti o registráciu vozidla.

Registračný poplatok za prihlásenie auta na Slovensku je nevyhnutnou súčasťou procesu registrácie vozidla. Je dôležité si uvedomiť, že poplatok sa môže líšiť v závislosti od typu vozidla, pohonu, objemu motora, emisnej triedy a veku vozidla. V niektorých prípadoch môžu vlastníci vozidiel získať zľavy alebo úplné oslobodenie od registračného poplatku. Na úhradu poplatku sú k dispozícii rôzne spôsoby, ako hotovosť, platobná karta alebo bankový prevod.

Cenník PZP podľa kW – ako výkon motora ovplyvňuje cenu poistenia

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je poistenie, ktoré je povinné pre všetkých vodičov na území Slovenska. Pri určovaní ceny PZP sa berie do úvahy niekoľko faktorov, ako napríklad vek vodiča, miesto bydliska a história jazdy. Avšak jedným z najdôležitejších faktorov je výkon motora vozidla.

Výkon motora sa vyjadruje v kilowattoch (kW) a čím vyšší výkon, tým vyššia bude cena PZP. Dôvodom je, že autá s vyšším výkonom sú považované za väčšie bezpečnostné riziko a preto poisťovne požadujú vyššie poistné.

Približné ceny PZP

Cenník PZP sa môže líšiť v závislosti od poisťovne, ale väčšina poisťovní používa rovnaký systém určovania ceny. Nižšie uvádzame príklad ako vyzerá cenník PZP podľa kW, ktorý vám poskytne lepšiu predstavu o tom, ako výkon motora ovplyvňuje cenu poistenia:

 • Do 50 kW: cena sa pohybuje okolo 200-300 eur ročne
 • Od 50 do 70 kW: cena sa pohybuje okolo 300-400 eur ročne
 • Od 70 do 90 kW: cena sa pohybuje okolo 400-500 eur ročne
 • Od 90 do 110 kW: cena sa pohybuje okolo 500-600 eur ročne
 • Nad 110 kW: cena sa pohybuje okolo 600 eur a vyššie ročne

Tieto čísla sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od poisťovne a iných faktorov, ako napríklad veku vodiča a miesta bydliska.

Ako znížiť cenu PZP

Existujú niektoré kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili cenu PZP:

 1. Výber správnej poisťovne: Niektoré poisťovne ponúkajú nižšie ceny PZP ako iné. Dôležité je vyhľadať poisťovňu s dobrými referencemi a porovnať cenníky rôznych poisťovní.
 2. Získanie zľavy za bezúhonnosť: Väčšina poisťovní ponúka zľavy za bezúhonnosť jazdy. Ak ste vodičom bez negatívnej histórie, môžete získať zľavu na cene PZP.
 3. Kombinácia s iným poistením: Ak si uzavriete viacero typov poistenia u jednej poisťovne, môžete získať zľavu na cene PZP.
 4. Kúpa auta s nižším výkonom: Ak chcete znížiť cenu PZP, môžete rozmýšľať nad kúpou auta s nižším výkonom.

Cenník PZP sa môže líšiť v závislosti od výkonu motora a iných faktorov. Dôležité je vyhľadať správnu poisťovňu, získať zľavu za bezúhonnosť jazdy a kombinovať s iným poistením. Ak chcete znížiť cenu PZP, môžete rozmýšľať nad kúpou auta s nižším výkonom. Overením cenníka PZP a zohľadnením týchto faktorov sa môžete uistiť, že získate najlepšiu možnú cenu pre vaše poistenie.

Overenie PZP – ako zistiť, či má vodič platné poistenie

Čo je PZP a prečo je dôležité ho overiť?

PZP (povinné zmluvné poistenie) je druh poistenia, ktoré je povinné pre všetkých vodičov na území Slovenska. Zabezpečuje finančnú náhradu pre škody, ktoré vzniknú v prípade nehôd, ktoré spôsobí vodič. Je dôležité overiť, či má vodič platné PZP, pretože v opačnom prípade môže byť zodpovedný za škody svojpomocne.

Ako overiť platnosť PZP?

Existuje niekoľko spôsobov, ako overiť platnosť PZP:

 1. Overenie prostredníctvom Policajného zboru: Policajný zbor má prístup k registru platných PZP. Môžete sa obrátiť na najbližšiu policajnú stanicu a požiadať o overenie platnosti PZP pre konkrétne auto.
 2. Overenie online: Na webe Ministerstva vnútra SR je možné overiť platnosť PZP online. Stačí zadať SPZ (evidenčné číslo) auta a overiť, či je poistenie platné.
 3. Overenie prostredníctvom poisťovne: Môžete sa tiež obrátiť na svoju poisťovňu a požiadať o overenie platnosti PZP pre konkrétne auto.

Ako postupovať, ak PZP nie je platné?

Ak overením zistíte, že PZP nie je platné, mali by ste okamžite kontaktovať vodiča a požiadať ho, aby poistenie uzavrel. V prípade, že dojde k nehode a vodič nemá platné PZP, môže byť zodpovedný za škody svojpomocne.

Overenie platnosti PZP je dôležité pre zabezpečenie finančnej náhrady v prípade nehôd, ktoré spôsobí vodič. Je povinné pre všetkých vodičov na území Slovenska a môžete ho overiť prostredníctvom Policajného zboru, online na webe Ministerstva vnútra SR alebo prostredníctvom svojej poisťovne. Ak overením zistíte, že PZP nie je platné, mali by ste okamžite kontaktovať vodiča a požiadať ho, aby poistenie uzavrel.

V záujme bezpečnosti na cestách a finančnej ochrany pre všetkých zúčastnených v nehode, je dôležité, aby všetci vodiči mali platné PZP. Overenie platnosti PZP je jednoduchým krokom, ktorý môžete urobiť, aby ste sa uistili, že ste v prípade nehody finančne chránení.

Zdroj: https://www.skp.sk/

Havarijné poistenie – dôležitý krok pre bezstarostný život

Havarijné poistenie je druh poistenia, ktoré zahrňuje poistenie majetku a zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nehody alebo katastrofy. Môže sa týkať rôznych druhov majetku, ako napríklad domu, bytu, áut, lodí alebo vecí v ňom.

Prečo je dôležité mať havarijné poistenie?

Havarijné poistenie je dôležité preto, že vám pomáha chrániť váš majetok a zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody alebo katastrofy. Ak sa takéto niečo stane, môžete byť finančne zodpovední za škody, ktoré ste spôsobili iným, alebo môžete prísť o svoj majetok. Havarijné poistenie vám pomáha zabezpečiť finančnú ochranu v takýchto situáciách.

Aké sú druhy havarijného poistenia?

Existujú dva hlavné druhy havarijného poistenia: poistenie majetku a poistenie zodpovednosti. Poistenie majetku zahrňuje ochranu vášho majetku, ak došlo k nehode alebo katastrofe. Poistenie zodpovednosti zahrňuje ochranu vašej zodpovednosti za škody, ktoré ste spôsobili iným.

Ako vybrať správne havarijné poistenie?

Výber správneho havarijného poistenia môže byť náročný, preto je dôležité, aby ste sa poradili so svojím poisťovacím agentom alebo finančným poradcom. Tí vám pomôžu určiť, aké druhy poistenia potrebujete a aké sú vaše potreby a možnosti.

Havarijné poistenie je dôležité pre bezstarostný život, pretože vám pomáha chrániť váš majetok a zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nehody alebo katastrofy. Existujú dva hlavné druhy havarijného poistenia: poistenie majetku a poistenie zodpovednosti. Pri výbere správneho havarijného poistenia je dôležité poradiť sa so svojím poisťovacím agentom alebo finančným poradcom.

Záverom, havarijné poistenie je nevyhnutným krokom pre zabezpečenie finančnej bezpečnosti v prípade nehôd alebo katastrof. Nezáleží na tom, či ste majiteľom domu, bytu, auta alebo iného majetku, havarijné poistenie vám poskytne istotu, že ste finančne chránení v prípade, že dojde k nehode alebo katastrofe. Pre zabezpečenie optimálnej ochrany vášho majetku a zodpovednosti sa neváhajte obrátiť na odborníka v tejto oblasti.

PZP kalkulačka

Naťukajte do PZP kalkulačky základné údaje a zistite cenuPočuli ste už niekedy o nástroji, ktorý vám vypočíta cenu poistenia? Tým nástrojom je PZP kalkulačka od Uzavripzp. Ale nebojte sa. Ak máme na mysli tento nástroj pre výpočet ceny, nemyslíme takú, akú si možno pod týmto názvom predstavíte. Samozrejme, môžete ho urobiť aj pomocou hmotnej obyčajnej kalkulačky, avšak bolo by to oveľa komplikovanejšie a zdĺhavejšie. V porovnaní s použitím špecializovanej cez internet.Tá vám výsledky jednotlivých ponúk vypočíta do niekoľkých minút, ak nie sekúnd. V nasledujúcich odsekoch si povieme hlavné výhody jej využitia, ako aj to, kde môžete tento veľmi užitočný nástroj nájsť.

Výhody výpočtu cez PZP kalkulačku

Má viacero výhod. Jednou z nich je to, že jej služby môžete využiť úplne nezáväzne. Čo to znamená v praxi? Že ju môžete využiť len zo zvedavosti, prípadne z toho dôvodu, že si chcete predbežne zistiť, aké ponuky a ceny sú vám na súčasnom poisťovacom trhu k dispozícii.

Práve výpočet PZP kalkulačkou je veľmi spôsobom pre tých, ktorí nemajú veľa času. Bola vymyslená pre obyčajných ľudí, ktorí pracujú tak veľa, že nemajú čas chodiť osobne po pobočkách a zisťovať ich jednotlivé ponuky. Takáto činnosť je skutočne časovo náročná. Hlavne preto, že si vyžaduje mnoho opakovaní. Len zisťovaním ponúk môžete prísť aj o niekoľko hodín voľného času.

Čo je horšie, tieto hodiny budú rozdelené do niekoľkých dní. Nástroj, ktorý máte k dispozícii na internete, ušetrí váš čas v každom ohľade. Nemusíte nikam chodiť, nikde sa prezliekať. Všetko vybavíte v pokoji, z vášho domova a aj v pracovnom úbore. Výsledky budete mať do niekoľkých sekúnd a vypísanie údajov vo formulári trvá maximálne 10 minút. Stihli by ste navštíviť niekoľko pobočiek so zistením cenových ponúk do 10 minút?

Pre koho je vhodná?

Je veľmi výhodným nástrojom pre tých, ktorí sa snažia ušetriť. Nechcete za zákonné poistenie zbytočne veľa platiť? Je to logické. Prečo platiť za niečo veľa, keď môžete mať to isté za menej peňazí. To sa týka aj povinného zmluvného poistenia. PZP kalkulačka, ktorá je dostupná online vám do niekoľkých minút zobrazí výsledky ceny poistenia niekoľkých poisťovní, pričom jasne uvidíte jednotlivé rozdiely. Cenové rozdiely môžu presahovať až stovky eur. A toto tvrdenie nie je len marketingový ťah, ale nepopierateľná realita.

Vyskúšajte ju len nezáväzne, aby ste si toto tvrdenie osobne preverili a to aj bez toho, aby ste chodili osobne po jednotlivých pobočkách.

Ak však neviete, na koho sa o výpočet obrátiť, cenu vypočítate touto kalkulačkou. Takže po vypísaní údajov sa nedozviete ceny len v jednej poisťovni, ale dostanete výsledky hneď viacerých poisťovní. To vám dáva na výber. Nemusíte siahať hneď po prvej ponuke, ktorú uvidíte. Keďže sú výsledky jednotlivých výpočtov zobrazené systematicky, nemusíte si nič pamätať, prípadne zapisovať, keďže máte všetko na monitore. Takisto si môžete dopriať dostatok času na rozmyslenie o tom, ktoré povinné zmluvné poistenie je pre vás to správne.

Čo si do online formulára o výpočet ceny treba pripraviť?

Ak ste sa rozhodli vyskúšať výpočet ceny PZP záväzne alebo nezáväzne, odporúčame vám si prichystať technický preukaz od vozidla, ktoré chcete poistiť. Samozrejme len v prípade, že nasledujúce údaje vášho vozidla neovládate spamäti. Ide napríklad o presné údaje ohľadom výkonu a objemu motora, najväčšej prípustnej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti, type paliva, roku výroby vozidla, približného počtu kilometrov najazdených za jeden rok…

Nielen údaje o poisťovanom vozidle, ale aj fakty o majiteľovi môžu ovplyvniť cenu. Napríklad to, či spôsobil nejakú nehodovú udalosť, ako dlho je už bez tejto udalosti, ako dlho má vodičský preukaz atď. Niektoré špeciálne poisťovne poskytujú zľavy, ak má majiteľ dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, ak je platiteľom iného druhu poistenia (domové, životné…) a pri iných špeciálnych podmienkach, ktoré budú vo formulári uvedené.

Žiadosť s pomocou nástroja PZP kalkulačka

Neslúži len na výpočet ceny poistenia. Pomocou tejto PZP kalkulačky totižto môžete o poistenie priamo požiadať, ak sa vám nejaká ponuka veľmi zapáčila, prípadne, ak vás súri čas. Jediné, čo musíte urobiť, je kliknúť si na tú ponuku, ktorá spomedzi ostatných zvíťazila. Vybehne vám ďalšia kolónka na vypísanie, kde by ste mali zadať vašu mailovú a poštovú adresu. Po odoslaní žiadosti vám bude do niekoľkých minút na mail odoslaný potvrdzujúci mail a niektoré dokumenty ako podmienky a návrh zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná zelená karta platná 30 dní.

Do tejto doby treba zaplatiť poistné, ináč nielenže zelená karta prestane byť platná, ale aj vy budete stále nepoistený a tým pádom budete porušovať zákon. Po zaplatení poistného vám bude na poštovú adresu odoslaná originál zelená karta. Tento doklad ste povinný predložiť pri každej kontrole vozidla policajnou hliadkou. Ak ju nemáte vôbec, prípadne nemáte pri sebe, hrozia vám vysoké pokuty. Nezabúdajte, že ak už máte platnú zmluvu a chcete uzatvoriť novú, výhodnejšiu, tak musíte spraviť výpoveď starého povinného zmluvného poistenia.

Viac k téme „pzp kalkulačka“ sa môžete dočítať aj v tomto článku http://www.wsj.com/articles/google-shuttering-comparison-shopping-site-for-auto-insurance-credit-cards-and-mortgages-1456194520.

Zákonné poistenie

Kúpili ste si nové vozidlo? Alebo pre vás je vozidlo nové, hoci je ojazdené? Hľadáte na neho povinné zmluvné poistenie? Poprípade sa chystáte predĺžiť si dobu poistenia? Tak práve v tomto článku vám povieme, na koho sa obrátiť, aby ste ho získali čo najvýhodnejšie a najlacnejšie a všetky ostatné informácie.

Koho sa týka povinnosť poistenia auta a iných vozidiel?

V skratke, všetkých. Všetci, ktorí vlastnia nejaké motorové vozidlo majú povinnosť ho poistiť. Okrem všetkých motorových vozidiel s evidenčným číslom, ako automobil, motocykel a iné ťažké vozidlá, je potrebné poistiť aj niektoré nemotorové vozidlá s evidenčným číslom, napríklad prívesný vozík. Ďalej je to nevyhnutné aj pre niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ako sú napríklad niektoré poľnohospodárske stroje a vysokozdvižné vozíky.

Zákonné poistenie sa týka každého vozidlaKeďže je zákonné poistenie povinné, je vo vašom záujme, aby ste si ho zabezpečili skôr ako bude neskoro. Neskoro znamená, že budete musieť zaplatiť pokutu za nerešpektovanie zákona, ktorú vám môže udeliť hliadka Policajného zboru pri náhodnej kontrole vozidla. Takáto pokuta sa môže vyšplhať až do niekoľkých stoviek eur, čo je v niektorých prípadoch niekoľkonásobok ročného povinného zmluvného poistenia. Ak by ste spôsobili nehodu s vozidlom, ktoré nemá poistenie, „pálky“ sú ešte vyššie. Z vlastného vrecka budete musieť zaplatiť škodu spôsobenú iným vozidlám, škodu spôsobenú sebe, ako aj pokutu za nerešpektovanie zákona, ktorá môže mať až miliónovú hodnotu. Verte, bolo už mnoho šoférov, ktorí tvrdili, že jazdia bezpečne a ktorí na tieto tvrdenia nepekne doplatili. Skúste si pozrieť aj to, ako prebieha prepis auta v okrese.

S kým uzatvoriť zákonné poistenie vozidiel?

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá si vyžaduje prieskum a premýšľanie je, na koho sa pri povinnom zmluvnom poistení spoľahnúť. Na slovenskom trhu máte v ponuke niekoľko typov poisťovní, ktoré majú rôzne ceny a rôzne balíčky s rôznym krytím. Potom sa už môžete rozhodnúť, akým spôsobom požiadate. Či už osobne alebo online. Druhá možnosť je jednoznačne rýchlejšou alternatívou. Osobné stretnutia vás nemusia pripraviť len o čas, ale aj o peniaze.

Koľko času by ste museli premárniť, ak by ste do jednotlivých pobočiek chodili osobne? Nezabudnite k tomuto času pripočítať aj cestu od vášho domova. Určite by sa to vyšplhalo na niekoľko hodín, pričom by ste tieto všetky návštevy pravdepodobne neabsolvovali v jeden deň. Takže by ste si to museli pekne rozdeliť. Zatiaľ čo zákonné poistenie vozidiel online vás ušetrí všetkých návštev, rozhovorov, povinných prechádzok a cenu vám vie zistiť už do niekoľkých minút. V časovom intervale je akceptované aj zadávanie jednotlivých údajov. Ak si však chcete prácu uľahčiť ešte viac využite porovnanie ceny.

Porovnanie ceny PZP online

Online si môžete porovnať cenyPZP kalkulačka je najrýchlejšia cesta, ako zistiť, ktoré poistenie je to najlacnejšie. Namiesto toho, aby ste jednotlivé ceny hľadali zvlášť, hoci aj online, sústreďte sa na celkové porovnanie cien. Práve to vám váš čas a peniaze ušetrí ešte viac. Po zadaní jednotlivých informácií môžete zistiť, že jednotlivé ponuky za to isté vozidlo sa môžu líšiť aj v stovkách eur.

Vypíšte niekoľko údajov a porovnanie sa spustí

Aby sa porovnanie pzp spustilo, musíte vypísať presne a pravdivo jednotlivé údaje, aby malo PZP v prípade jeho uzavretia , platnosť. Ide nielen o údaje vozidla, ktoré bude predmetom zmluvy, ale aj údaje o majiteľovi.

 • O vozidle: kde sa momentálne nachádza, účel jeho využitia, objem a výkon motora, približný počet km najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť a typ paliva, na ktoré dané vozidlo jazdí
 • O majiteľovi: štatút občana, dátum narodenia, dátum získania vodičského oprávnenia a jeho sériové číslo, obec a PSČ, spôsobená nehodová udalosť, doba stavu bez škody, platenie iného typu poistenia, účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov…

Máte výsledky porovnania ceny pzp? Vyberte si to vhodné

Ak vám porovnanie pzp vyhodilo viacero ponúk, na rozhodnutie si môžete zobrať toľko času, koľko potrebujete. Ak ste sa už rozhodli, stačí na danú ponuku len kliknúť. Možno bude potrebné, aby ste vypísali ešte aj iné údaje, a to preto, aby sa daná poisťovacia spoločnosť mohla s vami skontaktovať. Ide hlavne o mailovú a poštovú adresu. Na mailovú adresu vám po odoslaní vašej online žiadosti bude odoslaných niekoľko dokumentov, v rámci nich návrh a podmienky zmluvy, dočasná zelená karta a údaje na zaplatenie poistného. Dočasná zelená karta je platná 30 dní, to znamená, že do tejto doby sa snažte poistné zaplatiť. V opačnom prípade poistné zanikne. Ak ho zaplatíte včas, na vašu poštovú adresu vám bude odoslaná originál zelená karta, ktorú musíte mať pri sebe pri každej kontrole vozidla, ináč aj to môže byť dôvodom vysokého pokutovania. Vo vozidle sa odporúča nosiť aj doklad o zaplatení.

Povinné zmluvné poistenie vozidiel je veľmi široká téma a my sme sa vám ju snažili priblížiť čo najstručnejšie. Dôležitá je aj výpoveď PZP.

Výpoveď PZP

Chceli by ste podať žiadosť o zrušenie PZP, ale neviete, za akých okolností vám bude akceptovaná? Prípadne by ste chceli vedieť, čo má taká žiadosť obsahovať a kam ju adresovať? Tak už ďalej nemusíte hľadať, pretože na tejto stránke vás oboznámime so všetkým, čo by vám mohlo pri žiadosti pomôcť. Je veľmi chvályhodné, že rešpektujete zákon a povinné zmluvné poistenie ste si uzavreli. Na druhej strane, ak nepotrebujete toto poistenie, je logické, že by ste chceli požiadať o jeho zrušenie.

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy?

Všetko potrebné sa dozviete aj na internetovej stránke, ktorá vám okrem užitočných informácií poskytne aj vzory výpovedí na jednotlivé dôvody zrušenia. Ak by ste si však chceli najskôr prečítať naše rady, nedbáme. Poistnú zmluvu je najlepšie ukončiť písomnou formou, ktorá je oficiálnejšia. Ak však preferujete, iné cesty, môžete si zvoliť buď osobnú žiadosť v pobočke alebo telefonickú cestu výpovede. Písomná forma je však vhodnejšia. Písomnú žiadosť môžete do vašej pobočky buď odoslať alebo zaniesť priamo a o viac sa už nestaráte. Už len čakáte odpoveď zo strany poisťovateľa, ktorý vám oznámi, že vašu žiadosť obdržal. Rovnako môžete v tomto oznámení nájsť šek, v ktorom vám poisťovacia spoločnosť vracia istú čiastku z poistenia, ktoré ste neprečerpali, prípadne vám oznámi, že vám danú čiastku zaslali na váš bankový účet, ktorý je takisto potrebné zadať do žiadosti.

Tlačivo musí spĺňať isté formálnostiČo má žiadosť obsahovať?

Zmienili sme sa už o tom, kam žiadosť odoslať. Nepovedali sme však nič o tom, čo má obsahovať. Možno sme vám pomohli tým, že vzory žiadostí môžete nájsť aj na vyššie zmienenej stránke. Ak by ste však takúto žiadosť chceli zostaviť svojpomocne, nezabudnite na nasledujúce údaje: vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, predmet písania žiadosti vrátane čísla poistnej zmluvy, ktorú chcete odhlásiť. Takisto napíšte nejaký kratší text ohľadom vysvetlenia resp. pekného požiadania výpovede poistnej zmluvy, kde uvediete aj číslo vášho bankového konta, kde by vám zaslali zvyšok peňazí z neprečerpaného poistného. Ku koncu uveďte poďakovanie, miesto a dátum, plus vlastnoručný podpis.

Podľa toho, z akého dôvodu chcete vašu zmluvu zrušiť, je potrebné ku žiadosti doložiť aj niektoré špeciálne doklady. Povedzme si teda, aké okolnosti vás môžu prinútiť podať výpoveď PZP pomocou Uzavripzp, ako aj to, aké doklady treba k jednotlivým žiadostiam priložiť.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre likvidáciu vozidla

Vašu poistnú zmluvu môžete bez problémov vypovedať, ak vaše vozidlo bolo zlikvidované z rôznych príčin. Väčšinou nevieme predvídať, čo sa stane a to sa týka aj likvidácie vozidiel. Žiadosť musí byť doložená o doklad o likvidácii daného vozidla.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre oficiálne ukončenie doby poistenia vozidla

Je dobré oficiálne vypovedať aj v prípade, ak viete, že sa končí doba platnosti poistenia. V opačnom prípade to môže daná poisťovacia spoločnosť považovať za váš súhlas s automatickým predĺžením doby platnosti a na vašu adresu vám bude doručený šek za zaplatenie poistného na ďalšie obdobie. Nemusíte ju nijako dokladovať.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre výhodnejšie poistenie

Koniec zmluvy má presné pravidlá

Robili ste si prieskum poskytovateľov povinného zmluvného poistenia? Našli ste si nejakého výhodnejšieho, s ktorým môžete ušetriť až desiatky, prípadne stovky eur? Nikto vás nemôže nútiť platiť poistenie, ktoré je nad vaše finančné možnosti. Vašu poistku môžete vypovedať z toho dôvodu najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti poistenia. Žiadosti podané neskôr už nebudú akceptované.

Máte pocit, že platíte vysoké poistné, ale doposiaľ ste si neurobili prieskum jednotlivých poskytovateľov? Nevadí. Výsledky všetkých cenových ponúk na vaše vozidlo si môžete zistiť pomocou pzp kalkulačky.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre vyradenie vozidla z evidencie

Nespĺňalo vaše vozidlo technické požiadavky stanovené výrobcom? Toto, ale aj iné dôvody mohli byť príčinou pre vyradenie vozidla z evidencie. Keďže nemôžete vaše vozidlo reálne používať, je zbytočné platiť poistné. Aj to je teda dôvod na podanie žiadosti. Nezabudnite túto žiadosť doložiť o doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre krádež vozidla

V živote sa stávajú aj nepríjemné situácie. Jedna z tých najnepríjemnejších je, ak vám niekto siahne na vozidlo a odcudzí vám ho. V takom prípade neváhajte, a takisto podajte žiadosť o zrušenie zmluvy čo najrýchlejšie. Môžete tak urobiť aj telefonicky, no každopádne budete musieť dokladovať potvrdenie o krádeži vozidla buď z policajného spisu alebo iného relevantného dokladu.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre zmenu majiteľa vozidla

Zrušenie PZP pri predaji auta je bežným krokom. Poisťovacie spoločnosti sú na ne úplne zvyknuté, pretože predaje / kúpy vozidiel sú v súčasnosti na dennom poriadku. Keďže sa poistná zmluva vzťahuje vždy na majiteľa vozidla, je potrebné ho ukončiť, že vozidlo predávate, prípadne darujete, keďže sa mení aj majiteľ. Výpoveď poistnej zmluvy dokladuje buď predajnou alebo darovacou zmluvou.

Výpoveď poistnej zmluvy je veľmi vyhľadávanou témou. Jednotlivé žiadosti nezabudnite dokladovať takými dokumentmi, ktoré sme vám uviedli aj vyššie.