Zákonné poistenie vozidiel

Zákonné poistenie sa týka každého vozidlaKúpili ste si nové vozidlo? Alebo pre vás je vozidlo nové, hoci je ojazdené? Hľadáte na neho povinné zmluvné poistenie? Poprípade sa chystáte predĺžiť si dobu poistenia? Tak práve v tomto článku vám povieme, na koho sa obrátiť, aby ste ho získali čo najvýhodnejšie a najlacnejšie a všetky ostatné informácie.

Koho sa týka povinnosť poistenia auta a iných vozidiel?

V skratke, všetkých. Všetci, ktorí vlastnia nejaké motorové vozidlo majú povinnosť ho poistiť. Okrem všetkých motorových vozidiel s evidenčným číslom, ako automobil, motocykel a iné ťažké vozidlá, je potrebné poistiť aj niektoré nemotorové vozidlá s evidenčným číslom, napríklad prívesný vozík. Ďalej je to nevyhnutné aj pre niektoré motorové vozidlá bez evidenčného čísla, ako sú napríklad niektoré poľnohospodárske stroje a vysokozdvižné vozíky.

Keďže je zákonné poistenie povinné, je vo vašom záujme, aby ste si ho zabezpečili skôr ako bude neskoro. Neskoro znamená, že budete musieť zaplatiť pokutu za nerešpektovanie zákona, ktorú vám môže udeliť hliadka Policajného zboru pri náhodnej kontrole vozidla. Takáto pokuta sa môže vyšplhať až do niekoľkých stoviek eur, čo je v niektorých prípadoch niekoľkonásobok ročného povinného zmluvného poistenia. Ak by ste spôsobili nehodu s vozidlom, ktoré nemá zákonné poistenie, „pálky“ sú ešte vyššie. Z vlastného vrecka budete musieť zaplatiť škodu spôsobenú iným vozidlám, škodu spôsobenú sebe, ako aj pokutu za nerešpektovanie zákona, ktorá môže mať až miliónovú hodnotu. Verte, bolo už mnoho šoférov, ktorí tvrdili, že jazdia bezpečne a ktorí na tieto tvrdenia nepekne doplatili.

S kým uzatvoriť zákonné poistenie vozidiel?

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorá si vyžaduje prieskum a premýšľanie je, na koho sa pri povinnom zmluvnom poistení spoľahnúť. Na slovenskom trhu máte v ponuke niekoľko typov poisťovacích spoločností, ktoré majú rôzne ceny a rôzne balíčky s rôznym krytím. Potom sa už môžete rozhodnúť, akým spôsobom o zákonnú poistku požiadate. Či už osobne alebo online. Online je jednoznačne rýchlejšou alternatívou. Osobné stretnutia vás nemusia pripraviť len o čas, ale aj o peniaze.

Zákonné poistenie vozidiel online vás prekvapí v každom ohľade. Koľko času by ste museli premárniť, ak by ste do jednotlivých pobočiek chodili osobne? Nezabudnite k tomuto času pripočítať aj cestu od vášho domova. Určite by sa to vyšplhalo na niekoľko hodín, pričom by ste tieto všetky návštevy pravdepodobne neabsolvovali v jeden deň. Takže by ste si to museli pekne rozdeliť. Zatiaľ čo zákonné poistenie vozidiel online vás ušetrí všetkých návštev, rozhovorov, povinných prechádzok a cenu pzp vám vie zistiť už do niekoľkých minút. V časovom intervale je akceptované aj zadávanie jednotlivých údajov. Ak si však chcete prácu uľahčiť ešte viac využite porovnanie ceny pzp online.

Online si môžete porovnať cenyPorovnanie ceny pzp online

Porovnanie ceny pzp online kalkulačkou je najrýchlejšia cesta, ako zistiť, ktoré poistenie je to najlacnejšie. Namiesto toho, aby ste jednotlivé ceny pzp hľadali zvlášť, hoci aj online, sústreďte sa na celkové porovnanie cien, ktoré vám váš čas a peniaze ušetrí ešte viac. Po zadaní jednotlivých informácií môžete zistiť, že jednotlivé ponuky za to isté vozidlo sa môžu líšiť aj v stovkách eur. Poznáte nejakú internetovú stránku, ktorá by vám umožnila porovnanie pzp? Nie? Tak stačí, ak si kliknete na vyššie označený odkaz alebo si do vyhľadávača zadajte stránku www.uzavripzp.sk, ktorá vám urobí najpresnejšie porovnanie pzp a na základe priehľadného zoradenia výsledkov aj hneď zistíte, ktoré pzp je skutočne to najlacnejšie.

Vypíšte niekoľko údajov a porovnanie pzp sa spustí

Aby sa porovnanie pzp spustilo, musíte vypísať presne a pravdivo jednotlivé údaje, aby malo zákonné poistenie, v prípade jeho uzavretia , platnosť. Ide nielen o údaje vozidla, ktoré bude predmetom zmluvy, ale aj údaje o majiteľovi.

 • O vozidle: kde sa momentálne nachádza, účel jeho využitia, objem a výkon motora, približný počet km najazdených za rok, značka a model vozidla, rok jeho výroby, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť a typ paliva, na ktoré dané vozidlo jazdí
 • O majiteľovi: štatút občana, dátum narodenia, dátum získania vodičského oprávnenia a jeho sériové číslo, obec a PSČ, spôsobená nehodová udalosť, doba stavu bez škody, platenie iného typu poistenia, účet v OTP banke, dieťa do 15 rokov…

Máte výsledky porovnania ceny pzp? Vyberte si to vhodné

Ak vám porovnanie pzp vyhodilo viacero ponúk, na rozhodnutie si môžete zobrať toľko času, koľko potrebujete. Ak ste sa už rozhodli, stačí na danú ponuku len kliknúť. Možno bude potrebné, aby ste vypísali ešte aj iné údaje, a to preto, aby sa daná poisťovacia spoločnosť mohla s vami skontaktovať. Ide hlavne o mailovú a poštovú adresu. Na mailovú adresu vám po odoslaní vašej online žiadosti o zákonné poistenie bude odoslaných niekoľko dokumentov, v rámci nich návrh a podmienky zmluvy, dočasná biela karta a údaje na zaplatenie poistného. Dočasná biela karta je platná 30 dní, to znamená, že do tejto doby sa snažte poistné zaplatiť. V opačnom prípade poistné zanikne. Ak ho zaplatíte včas, na vašu poštovú adresu vám bude odoslaná originál biela a zelená karta, ktorú musíte mať pri sebe pri každej kontrole vozidla, ináč aj to môže byť dôvodom vysokého pokutovania. Vo vozidle sa odporúča nosiť aj doklad o zaplatení.

Povinné zmluvné poistenie vozidiel je veľmi široká téma a my sme sa vám ju snažili priblížiť čo najstručnejšie. Ak však chcete vedieť niečo viac, zákonné poistenie vozidiel si nájdete aj na vyššie zmienenej stránke. Dôležitá je aj výpoveď PZP.

Výpoveď poistnej zmluvy PZP

Koniec zmluvy má presné pravidláChceli by ste podať žiadosť o zrušenie PZP, ale neviete, za akých okolností vám bude akceptovaná? Prípadne by ste chceli vedieť, čo má taká žiadosť obsahovať a kam ju adresovať? Tak už ďalej nemusíte hľadať, pretože na tejto stránke vás oboznámime so všetkým, čo by vám mohlo pri žiadosti o zrušenie pomôcť. Je veľmi chvályhodné, že rešpektujete zákon a povinné zmluvné poistenie ste si uzavreli. Na druhej strane, ak nepotrebujete toto poistenie, je logické, že by ste chceli požiadať o jeho zrušenie.

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy?

Všetko potrebné na zrušenie PZP sa dozviete aj na internetovej stránke http://www.uzavripzp.sk/vypoved-pzp/, ktorá vám okrem užitočných informácií poskytne aj vzory výpovedí na jednotlivé dôvody zrušenia povinného zmluvného poistenia. Ak by ste si však chceli najskôr prečítať naše rady, nedbáme. Výpoveď poistnej zmluvy PZP je najlepšie ukončiť písomnou formou, ktorá je oficiálnejšia. Ak však preferujete, iné cesty, môžete si zvoliť buď osobnú žiadosť o zrušenie poistenia v pobočke alebo telefonickú cestu výpovede. Písomná forma je však niečo, čo je pre výpoveď poistnej zmluvy, ale aj všeobecne pre rôzne typy oznámenia, vhodnejšie. Písomnú žiadosť o zrušenie môžete do vašej pobočky buď odoslať alebo zaniesť priamo a o viac sa už nestaráte. Už len čakáte odpoveď zo strany poisťovateľa, ktorý vám oznámi, že vašu žiadosť o zrušenie poistky na auto alebo na iný druh vozidla obdržal. Rovnako môžete v tomto oznámení nájsť šek, v ktorom vám poisťovacia spoločnosť vracia istú čiastku z poistenia, ktoré ste neprečerpali, prípadne vám oznámi, že vám danú čiastku zaslali na váš bankový účet, ktorý je takisto potrebné zadať do žiadosť o zrušenie PZP.

Tlačivo musí spĺňať isté formálnostiČo má žiadosť obsahovať?

Zmienili sme sa už o tom, kam žiadosť odoslať. Nepovedali sme však nič o tom, čo má obsahovať. Možno sme vám pomohli tým, že vzory žiadostí o zrušenie PZP môžete nájsť aj na vyššie zmienenej stránke uzavripzp.sk. Ak by ste však takúto žiadosť chceli zostaviť svojpomocne, nezabudnite na nasledujúce údaje: vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje, predmet písania žiadosti vrátane čísla poistnej zmluvy, ktorú chcete odhlásiť. Takisto napíšte nejaký kratší text ohľadom vysvetlenia resp. pekného požiadania výpovede poistnej zmluvy, kde uvediete aj číslo vášho bankového konta, kde by vám zaslali zvyšok peňazí z neprečerpaného poistného. Ku koncu uveďte poďakovanie, miesto a dátum, plus vlastnoručný podpis.

Podľa toho, z akého dôvodu chcete vašu poistku na auto alebo na iný dopravný prostriedok zrušiť, je potrebné ku žiadosti doložiť aj niektoré špeciálne doklady. Povedzme si teda, aké okolnosti vás môžu prinútiť k výpovedi PZP, ako aj to, aké doklady treba k jednotlivým žiadostiam priložiť.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre likvidáciu vozidla

Vašu poistnú zmluvu môžete bez problémov vypovedať, ak vaše vozidlo bolo zlikvidované z rôznych príčin. Väčšinou nevieme predvídať, čo sa stane a to sa týka aj likvidácie vozidiel. Žiadosť o zrušenie PZP musí byť doložená o doklad o likvidácii daného vozidla.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre oficiálne ukončenie doby poistenia vozidla

Vašu poistku je dobré oficiálne vypovedať aj v prípade, ak viete, že sa končí doba platnosti poistenia. V opačnom prípade to môže daná poisťovacia spoločnosť považovať za váš súhlas s automatickým predĺžením doby platnosti a na vašu adresu vám bude doručený šek za zaplatenie poistného na ďalšie obdobie. Zrušenie poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok z tohto dôvodu nemusíte nijako dokladovať.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre výhodnejšie poistenie

Robili ste si prieskum poskytovateľov povinného zmluvného poistenia? Našli ste si nejakého výhodnejšieho, s ktorým môžete ušetriť až desiatky, prípadne stovky eur? Tak aj to je dobrý dôvod na zrušenie poistky na auto. Nikto vás nemôže nútiť platiť poistenie, ktoré je nad vaše finančné možnosti. Vašu poistku môžete vypovedať z toho dôvodu najneskôr 6 týždňov pred oficiálnym ukončením doby platnosti poistenia. Žiadosti podané neskôr už nebudú akceptované.

Máte pocit, že platíte vysoké poistné, ale doposiaľ ste si neurobili prieskum jednotlivých poskytovateľov? Nevadí. Výsledky všetkých cenových ponúk na vaše vozidlo si môžete zistiť pomocou pzp kalkulačky na stránke, ktorú sme vám spomenuli už vyššie, uzavripzp.sk.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre vyradenie vozidla z evidencie

Nespĺňalo vaše vozidlo technické požiadavky stanovené výrobcom? Toto, ale aj iné dôvody mohli byť príčinou pre vyradenie vozidla z evidencie. Keďže nemôžete vaše vozidlo reálne používať, je zbytočné platiť poistné. Aj to je teda dôvod na podanie žiadosti o zrušenie PZP. Nezabudnite túto žiadosť doložiť o doklad o vyradení vozidla z evidencie.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre krádež vozidla

V živote sa stávajú aj nepríjemné situácie. Jedna z tých najnepríjemnejších je, ak vám niekto siahne na vozidlo a odcudzí vám ho. V takom prípade neváhajte, a takisto podajte žiadosť o zrušenie PZP čo najrýchlejšie. Môžete tak urobiť aj telefonicky, no každopádne budete musieť dokladovať potvrdenie o krádeži vozidla buď z policajného spisu alebo iného relevantného dokladu.

 1. Výpoveď poistnej zmluvy pre zmenu majiteľa vozidla

Zrušenie PZP pri predaji auta je bežným krokom. Poisťovacie spoločnosti sú na žiadosti o zrušenie poistky na auto alebo na iný dopravný prostriedok úplne zvyknuté, pretože predaje / kúpy vozidiel sú v súčasnosti na dennom poriadku. Keďže sa poistná zmluva vzťahuje vždy na majiteľa vozidla, je potrebné zrušiť toto poistenie v prípade, že vozidlo predávate, prípadne darujete, keďže sa mení aj majiteľ. Výpoveď poistnej zmluvy dokladuje buď predajnou alebo darovacou zmluvou.

Výpoveď poistnej zmluvy PZP je veľmi vyhľadávanou témou. Viac o nej si môžete naštudovať na stránke uzavripzp.sk, na ktorej nájdete aj vzor jednotlivých žiadostí o zrušenie PZP. Jednotlivé žiadosti nezabudnite dokladovať takými dokumentmi, ktoré sme vám uviedli aj vyššie. Ak by ste predsa len chceli na tému PZP aj iný zdroj, kliknite si tu.

Ako si vypočítať cenu pzp kalkulačkou

Naťukajte do kalkulačky základné údaje a zistite cenuPočuli ste už niekedy o nástroji, ktorý vám vypočíta cenu pzp? Tým nástrojom je poistná kalkulačka. Ale nebojte sa. Ak máme na mysli kalkulačku pre výpočet pzp, nehovoríme o kalkulačke, akú si možno pod týmto názvom predstavíte. Samozrejme, výpočet ceny si môžete urobiť aj pomocou hmotnej obyčajnej kalkulačky, avšak bolo by to oveľa komplikovanejšie a zdĺhavejšie než využiť poistnú kalkulačku cez internet, ktorá vám výsledky jednotlivých ponúk vypočíta do niekoľkých minút, ak nie sekúnd. V nasledujúcich odsekoch si povieme hlavné výhody využitia pzp kalkulačky, ako aj to, kde môžete tento veľmi užitočný nástroj nájsť.

Výhody

Poistná kalkulačka má viacero výhod. Jednou z nich je to, že jej služby môžete využiť úplne nezáväzne. Čo to znamená v praxi? Že ju môžete využiť len zo zvedavosti, prípadne z toho dôvodu, že si chcete predbežne zistiť, aké ponuky a ceny pzp sú vám na súčasnom poisťovacom trhu k dispozícii.

Pzp kalkulačka je veľmi výhodným nástrojom pre tých, ktorí sú časovo vyťažení. Poistná kalkulačka bola vymyslená pre obyčajných ľudí, ktorí pracujú tak veľa, že nemajú čas chodiť osobne po pobočkách a zisťovať ich jednotlivé ponuky. Takáto činnosť je skutočne časovo náročná, hlavne preto, že si vyžaduje mnoho opakovaní. Len zisťovaním ponúk môžete prísť aj o niekoľko hodín voľného času. Čo je horšie, tieto hodiny budú rozdelené do niekoľkých dní. Kalkulačka pzp, ktorú máte k dispozícii na internete, ušetrí váš čas v každom ohľade. Nemusíte nikam chodiť, nikde sa prezliekať. Všetko vybavíte v pokoji, z vášho domova a aj v pracovnom úbore. Výsledky budete mať do niekoľkých sekúnd a vypísanie údajov vo formulári trvá maximálne 10 minút. Stihli by ste navštíviť niekoľko pobočiek so zistením cenových ponúk do 10 minút?

Kalkulačka pzp je veľmi výhodným nástrojom pre tých, ktorí sa snažia ušetriť. Nechcete za zákonné poistenie zbytočne veľa platiť? Je to logické. Prečo platiť za niečo veľa, keď môžete mať to isté za menej peňazí. To sa týka aj povinného zmluvného poistenia. Pzp kalkulačka, ktorá je dostupná online vám do niekoľkých minút zobrazí výsledky ceny poistenia niekoľkých poisťovacích spoločností, pričom jasne uvidíte jednotlivé rozdiely. Cenové rozdiely môžu presahovať až stovky eur. A toto tvrdenie nie je len marketingový ťah, ale nepopierateľná realita. Vyskúšajte pzp kalkulačku len nezáväzne, aby ste si toto tvrdenie osobne preverili a to aj bez toho, aby ste chodili osobne po jednotlivých pobočkách.

Ak však neviete, na koho sa o výpočet pzp obrátiť, cenu vypočítate touto pzp kalkulačkou. Po kliknutí na daný odkaz budete presmerovaný na stránku Uzavripzp.sk, ktorá poskytuje mnoho typov poistení, pretože spolupracuje s veľkými poisťovacími spoločnosťami. Takže po vypísaní údajov v tejto kalkulačke sa nedozviete výpočet ceny len v jednej poisťovni, ale dostanete výsledky hneď viacerých spoločností. To vám dáva na výber. Nemusíte siahať hneď po prvej ponuke, ktorú uvidíte. Keďže sú výsledky jednotlivých výpočtov zobrazené systematicky, nemusíte si nič pamätať, prípadne zapisovať, keďže máte všetko na monitore. Takisto si môžete dopriať dostatok času na rozmyslenie o tom, ktoré povinné zmluvné poistenie je pre vás to správne.

Čo si do online formulára o výpočet ceny treba pripraviť?

Ak ste sa rozhodli vyskúšať výpočet ceny pzp záväzne alebo nezáväzne, odporúčame vám si prichystať technický preukaz od vozidla, ktoré chcete poistiť. Samozrejme len v prípade, že nasledujúce údaje vášho vozidla neovládate spamäti. Ide napríklad o presné údaje ohľadom výkonu a objemu motora, najväčšej prípustnej hmotnosti a prevádzkovej hmotnosti, type paliva, roku výroby vozidla, približného počtu kilometrov najazdených za jeden rok…

Nielen údaje o poisťovanom vozidle, ale aj fakty o majiteľovi môžu ovplyvniť cenu. Napríklad to, či spôsobil nejakú nehodovú udalosť, ako dlho je už bez tejto udalosti, ako dlho má vodičský preukaz atď. Niektoré špeciálne poisťovacie spoločnosti poskytujú zľavy, ak má majiteľ dieťa do 15 rokov, účet v OTP banke, ak je platiteľom iného druhu poistenia (domové, životné…) a pri iných špeciálnych podmienkach, ktoré budú vo formulári o výpočet ceny pzp uvedené.

Žiadosť s pomocou tohto nástroja

Kalkulačka pzp neslúži len na výpočet ceny poistenia. Pomocou tejto kalkulačky totižto môžete o poistenie priamo požiadať, ak sa vám nejaká ponuka veľmi zapáčila, prípadne, ak vás súri čas. Jediné, čo musíte urobiť, je kliknúť si na tú ponuku, ktorá spomedzi ostatných zvíťazila. Vybehne vám ďalšia kolónka na vypísanie, kde by ste mali zadať vašu mailovú a poštovú adresu. Po odoslaní žiadosti vám bude do niekoľkých minút na mail odoslaný potvrdzujúci mail a niektoré dokumenty ako podmienky a návrh zmluvy, údaje na zaplatenie poistného a dočasná biela karta platná 30 dní. Do tejto doby treba zaplatiť poistné, ináč nielenže biela karta prestane byť platná, ale aj vy budete stále nepoistený a tým pádom budete porušovať zákon. Po zaplatení poistného vám bude na poštovú adresu odoslaná originál biela a zelená karta. Tieto dva doklady ste povinný predložiť pri každej kontrole vozidla policajnou hliadkou. Ak ich nemáte vôbec, prípadne nemáte pri sebe, hrozia vám vysoké pokuty. Nezabúdajte, že ak už máte platnú zmluvu a chcete uzatvoriť novú, výhodnejšiu, tak musíte spraviť výpoveď starého povinného zmluvného poistenia.

Viac k téme „pzp kalkulačka“ sa môžete dočítať aj v tomto článku http://www.wsj.com/articles/google-shuttering-comparison-shopping-site-for-auto-insurance-credit-cards-and-mortgages-1456194520.

Počítate pred výplatou každé euro? Vyriešte to pôžičkou!

Ak máte stály plat, tak nie je problém si vybaviť pôžičkuUrčite sa už aj vám stalo, že ste pár dni pred výplatou zháňali po všetkých vreckách drobné na obed alebo na lístok na MHD a dúfali, že niekde ešte ostalo zabudnutých pár eur. O čo problematickejšie to bolo v prípade, ak vám v tom najhoršom čase pred výplatou skrížili plány úplne neočakávane výdavky v domácnosti, pokazený spotrebič, nezaplatená faktúra za mobil a podobne. Pri takýchto okolnostiach už nemusí ísť len o pár drobných a náklady môžu pokojne dosiahnuť aj dve, tri stovky. Peniaze je potrebné získať rýchlo, jednoducho a tiež diskrétne. Vtedy človeku neostane veľa možností, môže sa obrátiť na členov rodiny a priateľov.

To funguje tak raz, možno dvakrát. Potom je už trochu trápne žiadať stále o nejaké peniaze na bežné fungovanie. A tu nastupuje na rad druhá možnosť, žiadosť o pôžičku od banky alebo nebankovej spoločnosti. Zrejme pre vás nebude prekvapením, že existuje množstvo subjektov, ktoré vám z tejto nepríjemnej situácie radi pomôžu. Samozrejme, nič nie je zadarmo. Ale o cene niekoľkých vybraných rýchlych úveroch si povieme až v závere článku. Na začiatku by sme si mali vysvetliť, ako vlastne funguje pôžička pred výplatou.

Sú riešením pre mnohé domácnosti.

Ponuka rýchlych pôžičiek pred výplatou je typická hlavne pre nebankové spoločnosti, ktorých veľkou prednosťou je rýchlosť poskytnutia peňazí. Celkom jasne si uvedomujú, že žiadateľ nemá čas čakať niekoľko dní, kým sa mu peniaze objavia na účte. Niektoré nebankovky sú schopné doručiť peniaze do niekoľkých minút od schválenia žiadosti. Vo všeobecnosti je potrebné rátať s niekoľkými hodinami, avšak len málokedy sa stane, že poskytnutie trvá dlhšie ako 24 hodín. Rýchlosť dokáže veľmi pozitívne ovplyvniť to, ak má žiadateľ účet v rovnakej banke ako poskytovateľ pôžičky. V súčasnosti má väčšina nebankoviek účty súčasne vo viacerých bankách, aby mohli svojim klientom poskytnúť peniaze čo najrýchlejšie. Sú určené hlavne na riešenie krátkodobých finančných problémov a preto ich doba splatnosti je veľmi krátka, pohybuje sa od niekoľkých dní až po maximálne 1 mesiac.

Z toho vyplýva aj to, že suma nie je vysoká, pretože by bolo náročné splatiť napr. 2000 € za jeden mesiac. Malé začínajú od sumy 25 € a ich najvyššia čiastka je 350 €. Nájdu sa poskytovatelia, ktorí ponúkajú aj vyššie sumy, ale drvivá väčšina nebankoviek ponúka rýchle pôžičky len do 350 €. Stačí si vybrať tú najvhodnejšiu a podať žiadosť o pridelenie. Pred samotnou žiadosťou si dôkladne premyslite výšku pôžičky a nepožičiavajte si zbytočne veľa. Ak potrebujete 200 € na opravu auta, tak požiadajte len o tých 200 €. Majte stále na pamäti, že všetky požičané peniaze musíte vrátiť aj s úrokmi.

Pri vyššej sume by ste zbytočne preplatili na vysokých úrokoch. Tie sú jednou z nevýhod pôžičiek pred výplatou, keďže pri poskytovaní si nebanková spoločnosť kvôli rýchlosti nepreverí žiadateľa a poistí sa vyššími úrokmi, aby mala z toho rizika aj nejaký zisk. Keď sa dostanete do situácie, v ktorej budete nútení vziať si rýchlu pôžičku, doprajte si chvíľu času a porovnajte si ponuky niekoľkých nebankoviek. Všímajte si nielen úrokovú sadzbu, RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov), ale hlavne výslednú sumu, ktorú budete musieť zaplatiť. Na základne porovnania viacerých spoločností, môžete určite ušetriť pár eur. Keď sme si už spomenuli vyššie úroky ako negatívum, poďme sa pozrieť aj na dôvody, ktorými vás oslovia.

Pozrite sa na jednotlivé výhodyAké výhody skrývajú?

 • rýchlosť poskytnutia

Ako sme si už vraveli, peniaze môžete mať na svojom bankovom účte už do 10 minút od požiadania. Schválenie pôžičky prebieha veľmi rýchlo na základne minimálnych kritérií a tak peniaze môže získať takmer každý.

 • bez potvrdenia o príjme

S minimálnymi kritériami posudzovania je spojená aj druhá výhoda pôžičiek pred výplatou. Pri žiadosti nemusíte predkladať žiadne potvrdenia od zamestnávateľa o príjme, ani žiadne bankové výpisy a podobne. Nie je rozhodujúca výška príjmu a preto sa nemusíte báť, že vám pôžička nebude schválená kvôli nedostatočnej výške príjmu. Pôžičku tak môže získať aj človek pracujúci na dohodu, živnostník alebo matka na materskej dovolenke.

 • bez registra

Tretia výhoda poteší tých, ktorí majú alebo mali v minulosti dlhy a obávajú sa, že im kvôli záznamu v registri dlžníkov nebankovka neposkytne peniaze. Pri posudzovaní nebanková spoločnosť nenazerá do úverového registra, aby si preverila vašu platobnú disciplínu. Čiže pokiaľ chcete pôžičku pred výplatou použiť na vyrovnanie dlhu voči Sociálnej alebo zdravotnej poisťovni, nič vám v tom nebráni.

 • bez účelu a bez ručenia

Ďalšou výhodou je bezúčelovosť tejto pôžičky. Nebankovej spoločnosti nemusíte dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Je úplne jedno, či potrebujete peniaze na lieky pre deti alebo si len chcete kúpiť nový mobil. Nikto to nebude posudzovať a zámer využitia peňazí je iba na vás. Okrem toho nemusíte nikoho žiadať o to, aby vám išiel za ručiteľa. Pri týchto rýchlych nemusíte ručiť ani svojim majetkom. Existujú síce spoločnosti, ktoré ponúkajú sumy až do výšky 50 000 €, ale to už musíte ručiť nehnuteľnosťou. Vtedy buďte mimoriadne opatrní, aby ste sa nedostali do platobnej neschopnosti. Takéto veľké sumy však nie sú typické pre tzv. pôžičky pred výplatou.

 • viacero foriem žiadostí

Poslednou z výhod, ktorú si spomenieme je spôsob žiadosti. Žiadať o pôžičku môžete hneď niekoľkými spôsobmi. Telefonicky, prostredníctvom sms správy alebo cez internet.

Tri rýchle cesty

Ak chcete mať pôžičky pred výplatou ihneď vybavené, máte hneď tri spôsoby ako požiadať o peniaze.

 1. cez telefón

Prvý spôsob patrí k tým tradičnejším. Zavoláte do vybranej nebankovej spoločnosti a na ich bezplatnej infolinke (väčšina serióznych nebankoviek poskytuje bezplatnú infolinku) uvediete všetky nevyhnutné údaje. K nim patrí výška pôžičky, vaše kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý majú byť peniaze poslané.

 1. sms

Pre tých, ktorí chcú viac diskrétnosti alebo len neradi riešia veci cez telefón, prichádza žiadosť cez sms správu. Nemusíte nikam volať, stačí len poznať predvolený tvar sms správy a číslo, na ktoré túto správu potrebujete odoslať. Vo väčšine prípadov by mala správa obsahovať kontaktné údaje žiadateľa, výšku pôžičky a samozrejme číslo účtu.

 1. pôžičky pred výplatou online

Rovnako diskrétnym a ešte pohodlnejším spôsobom je požiadať o peniaze cez internet. Z pohodlia domova vyplníte online formulár, do ktorého napíšete všetky potrebné údaje ako pri predošlých typoch žiadostí a jediným klikom žiadosť odošlete. Nebanková spoločnosť vás bude obratom kontaktovať ohľadom výsledku posúdenia žiadosti.

Pripravili sme pre Vás príklady serióznych nebankových spoločnostíPríklady overených poskytovateľov

Poslednou časťou bude predstavenie niekoľkých nebankových spoločností, ktoré majú v ponuke rýchle pôžičky, a pri ktorých nemusíte mať obavy z neférového konania. Ak dáte na našu radu a porovnáte si viacero nebankoviek, starostlivo si zvážte víťaznú ponuku. Vyberte si nebankovku s dlhodobým pôsobením na trhu, ktorá má dobré referencie (nevyberá poplatky vopred, nemá prehnane vysoké úroky, neúčtuje skryté poplatky a iné nečestné podmienky).

CreditONE

 • výška: 5 – 180 €
 • pri ďalších môže byť výška až 1000 €
 • úroková sadzba: od 0 %
 • doba splatnosti: 1 – 31 dní
 • flexibilný dátum splatnosti
 • bez preukazovania účelu a bez ručiteľa
 • sms

Podmienky: – platný občiansky preukaz

– vek od 18 do 75 rokov

– mobilný telefón

Ferratum

 • od 30 € do 350 €
 • splatnosť od 7 do 30 dní, možnosťou predĺženia o ďalších 15 alebo až 30 dní
 • úroková sadzba: od 0 %
 • bez potvrdenia o príjme
 • sms

Podmienky:   – platný občiansky preukaz
– trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
– vek nad 21 rokov

Pôžičkomat

 • výška: 25 – 350 €
 • prvá do 200 €
 • vernostný program – v prípade ďalších môže suma dosiahnuť až 700 €
 • úroková sadzba: od 29 %
 • doba splatnosti: 5 – 31 dní
 • ľubovoľný termín splatnosti, maximálne však 31 dní

Podmienky: – povinná registrácia (platný občiansky preukaz)

– vek od 18 rokov
– trvalý príjem (bez preukazovania jeho výšky)

Nebankové pôžičky nepredstavujú hrozbu

Nebankové pôžičky sú veľmi preferovanéNebankové pôžičky sú také, ktoré sú poskytované nebankovými spoločnosťami. Často predstavujú bod úrazu u bežných žiadateľov. Prečo? Pretože sú spojené s nedôverou ľudí, s nekalými praktikami a vysokými úrokovými sadzbami. Tieto skutočnosti nechajte odteraz bokom, pretože ak viete, na koho sa obrátiť bez toho, aby ste to ľutovali, tak čítajte ďalej.

V prvom rade si môžete všetky spoločnosti prelúsknuť na stránke Národnej banky Slovenska. Stačí, ak zadáte názov spoločnosti, s ktorou máte záujem spolupracovať. Ak sa na zozname licencovaných nebankových spoločností objaví aj ten poskytovateľ, o ktorého máte záujem, môžete byť pokojný. Táto spoločnosť s vami pravdepodobne nebude mať žiadne bočné úmysly, keďže je po kontrolou úradov.

V čom je lepšia od bankovej?

Ľudia si väčšinou myslia, že banková pôžička je to najlepšie, čo môže v pôžičkovom biznise byť. Nie je to tak celkom pravda. Banková spoločnosť vám nepožičia, ak napríklad nemáte zamestnanie alebo máte nízky príjem. A už vôbec nie vtedy, ak máte nečistú bankovú minulosť. Tieto skutočnosti dané spoločnosti nezaujímajú a preto ponúkajú nebankové pôžičky bez registra, bez dokladovania príjmu alebo taktiež pre nezamestnaných. Všetky tieto typy vám umožňujú požičať si až do 500 eur!

Bez registra

Úvery bez registra, ako už z názvu vyplýva ponúkajú len nebankové spoločnosti. Najlepšie nebankové pôžičky bez registra tu Peniazomat, ktoré sa vám otvoria po kliknutí na vyznačený výraz, sú jednoznačne na Peniazomate, pretože sú dostupné vo variante bez registra a bez dokladovania príjmu. Čo vlastne ponúkajú a pre koho sú vhodné? Sú záchranným kolesom pre tých, ktorí už niekedy mali úver, ale v dôsledku neskorého platenia resp. neplatenia sa ocitli na zozname dlžníkov, čo má každého poskytovateľa upovedomiť na obozretnosť voči tejto osobe. A tento register dlžníkov aj zaberá. Bankové spoločnosti ho pri žiadostiach berú do úvahy na 100%, nebankové spoločnosti nie až tak. Tie nazerajú na register len v prípade vysokých súm, prípadne takých, ktoré odpúšťajú iné dôležité parametre na získanie. Tieto však register určite brať do úvahy nebudú, a dobrou správou pre vás je, že ich je momentálne hojne. Etrend sa taktiež venuje tejto téme.

Bez dokladovania príjmu

Nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu sú opäť dostupné len hore spomenutými firmami. Všetky banky budú od žiadateľov požadovať dokladovanie príjmu, hoci by žiadali o nižšie sumy. Sú vhodné pre tých žiadateľov, ktorí teda majú nízky príjem a vedia, že by šťastne s dokladovaním nepochodili.

Pre nezamestnaných

Ďalšia z typov, ktoré vám určite banka neponúkne je pôžička pre nezamestnaných. Nebanková pôžička pre nezamestnaných je určená aj pre dôchodcov, ženy na materskej alebo študentov!

Delenie nebankových pôžičiek je nejednoznačné

Základné delenie

Pôžičky všeobecne delíme na krátkodobé a dlhodobé, tieto nebudú výnimka. Ale výnimkou bude viacero produktov, ktoré si môžete v rámci týchto typov vybrať.

 1. Krátkodobé

Krátkodobé nebankové pôžičky sú také, ktoré majú v porovnaní s klasickými kratšiu dobu splatnosti – niekoľko dní, týždňov, maximálne mesiacov. V rámci krátkodobých nich je vám k dispozícii typ ihneď a rýchle. Krátkodobé majú vyššiu úrokovú sadzbu (ale v konečnom dôsledku majú takú sadzbu aj menšie bankové pôžičky), ktorá sa pohybuje okolo 20-25%.

Ihneď (do 24 hodín)

Nebanková pôžička ihneď je dostupná do niekoľkých hodín. V prípade schválenia žiadosti ju môžete mať na účte už do 10 minút. Tie do 24 hodín majú kratšiu dobu splatnosti, ktorá sa pohybuje od niekoľkých dní po maximálne 3 mesiace. Úvery s označením ihneď vám dokážu sprostredkovať veľmi rýchlo až 500 eur. Ferratum a Pôžičkomat vám odpustia celý úrok, ak od nich žiadate po prvýkrát. Do 24 hodín sú dostupné aj bez registra, bez dokladovania príjmu či pre nezamestnaných.

Rýchle

Rýchle nebankové pôžičky sprostredkujú svojim žiadateľom sumu až do 6 000 eur, ale nie sú vo variante bez úroku. Ich splatná doba je maximálne 84 mesiacov. Po schválení vám budú doručené približne do týždňa. Väčšinou nie sú sprostredkované nezamestnaným, niekedy treba dokladovať príjem a niektoré spoločnosti môžu pri vyšších sumách kontrolovať register.

 1. Dlhodobé klasické

Dlhodobé klasické nebankové pôžičky sú veľkou konkurenciou bankovým nielen vo výške požičanej sumy, ale aj vo výške úroku a iných oblastiach. Poskytnú vám až 100 000 eur, s maximálnou dobou splácania 30 rokov, pričom ponúkajú neustále akcie v úrokovej sadzbe, ktorá nemá problém podísť 10%, čo je skutočne porovnateľné s bankovými ponukami. Pri klasických ale musíte počítať s tým, že budete požiadaní dokladovať príjem, prípadne dodať potvrdenie od zamestnávateľa, že budú kontrolovať register a že nebudú poskytované nezamestnaným. Na trhu sú ale aj také spoločnosti, ktoré vám napríklad ponúknu vysokú sumu bez dokladovania príjmu – americká pôžička. Vybavovanie je zdĺhavejšie, môže trvať aj 2 týždne. Pri niektorých bude potrebné ručiť nehnuteľnosťou, čo sa nezaobíde bez posudku znalca o založenej nehnuteľnosti.

Online alebo SMS, obidva spôsoby sú veľmi rýchleSpôsoby požiadania

Ponúkajú Vám viacero spôsobov, ako možno o ich požiadať:

 1. online

Nebankové pôžičky online sú veľmi rýchly spôsob požiadania, ako aj získania peňazí. Vypísanie žiadosti trvá maximálne 5 minút a sprostredkovatelia sa snažia s vami spojiť čo najskôr po prijatí vašej žiadosti. V prípade zvolenia spôsobu odoslania peňazí na účet, môžete mať pri niektorých typoch peniaze na účte už do 10 minút. V prípade odoslania peňazí šekom to bude trvať dlhšie, aj 4 dni. Rešpektujú vašu osobnosť a udržujú ju v anonymite.

 1. sms

Nebanková sms pôžička vám sprostredkuje do 1 týždňa 500 eur. Majú vyššie poplatky za sprostredkovanie, ktoré môžu jednorazovo prekročiť aj 100 eur. Ich výhodou je, že nepotrebujete pripojenie na internet, stačí vám mobilný telefón. Ich vybavovanie trvá dlhšie než iný spôsob žiadania.

 1. telefonická

Tento spôsob patrí takisto k rýchlym spôsobom získania peňazí, keďže kontaktujete priamo sprostredkovateľa. Pracovníci vám povedia, podľa toho, o aký typ žiadate, aké iné dokumenty sú potrebné.

 1. osobné stretnutie

Svoju žiadosť podáte priamo v pobočke firmy. V súčasnosti ich nie je veľa, ale existujú aj také. Pracovníci vás informujú o tom, čo všetko je potrebné spĺňať, aby vám bola nebanková pôžička schválená.

Pôžičky ihneď online

Absolútna rýchlost vybavenia pôžičky ihneď je pri online spôsobe bezkonkurenčná!Pôžičky ihneď sú vyhľadávané hocakými skupinami ľudí a sú poskytované nebankovými spoločnosťami skutočne hocikomu. Zo začiatku tento fakt u novožiadateľov vyvoláva nedôveru, avšak tí, ktorí už majú s nejakými konkrétnymi spoločnosťami skúsenosti, vedia, že ak si vyberajú u tých správnych poskytovateľov, tak nič neriskujú. Dokonca môžu pôžičky ihneď získať za veľmi výhodných podmienok. Aby ste si boli istý tým, komu môžete veriť a komu nie, môžete si jednotlivých poskytovateľov overiť na stránke Národnej banky Slovenska. Tá obsahuje zoznam spoločností, ktoré splnili náročné kritéria, dostali licenciu a tým pádom aj právo poskytovať úvery. To je zároveň aj záruka toho, že sú pod neustálou kontrolou a nedovolia si žiadne nekalé machinácie.

Zaplňte Vašu peňaženku

Ak chcete ku peniazom prísť čo najrýchlejšie, jednoznačne využite tie spôsoby, ktoré sú spomenuté v tomto článku. Jedine Peniazomat pôžičky ihneď online sú také, ktoré rešpektujú vašu osobnosť tým, že nepožadujú osobné stretnutie. Navyše, stránka, na ktorú sme v predchádzajúcom spojení odkázali spolupracuje naozaj len s overenými spoločnosťami, ktorých podmienky sú prípustné aj pre nezamestnaných.

Online žiadosť môžete mať vypísanú veľmi rýchlo. Otvoríte si formulár, do maximálne 5 minút vypíšete niekoľko potrebných údajov, odošlete. Do niekoľkých minút, maximálne hodín, môžete očakávať odpoveď vo forme telefonátu zo strany poskytovateľa, ktorý slúži na to, aby ste potvrdili svoju žiadosť. Ak odsúhlasíte, pôžička ihneď na účet online vám môže byť doručená do 10 minút od schválenia vašej žiadosti. Z toho vyplýva, že je najrýchlejšia. Ak by ste si zvolili iný spôsob odoslania peňazí (šekom), tak bude potrebné počítať so 4 dňami, kým sa k vám peniaze dostanú.

Ak vám pôžičky ihneď online nevyhovujú a peniaze nepotrebujete až tak rýchlo, môžete využiť aj iné spôsoby žiadosti. Napríklad takú telefonickú žiadosť, pri ktorej budete komunikovať s pracovníkom spoločnosti, ktorú ste si vybrali.

Okrem online a telefonickej žiadosti vám ponúka aj sms pôžička ihneď. Je to špeciálny typ žiadosti, ktorú uskutočňujete len pomocou vášho mobilného telefónu. Rýchlosťou vybavenia nie je na takej úrovni ako tie ihneď online. Dokonca aj posielanie peňazí trvá dlhšie, ako aj vyhodnocovanie žiadosti.

Má mnoho iných výhod a nevýhod, o ktorých sa môžete dočítať na internete.

Už od 25 eur

Dokáže uspokojiť skromných, ale aj náročnejších žiadateľov, pretože poskytuje sumy už od 25 eur. Horná hranica je 500 eur.

Odsledujte si splatnosť Vašej pôžičkyJej splatnosť

Splatnosť sa pohybuje od niekoľkých dní maximálne 3 mesiacov. Spoločnosti Ferratum a Pôžičkomat majú splatnosť maximálne 30 dní.

Má však zvýšené úroky. Väčšinou sa pohybujú okolo 20-25%. No niektoré spoločnosti vám umožnia prvú pôžičku ihneď bez úroku. To znamená, že splatíte presne toľko, koľko ste si požičali. Táto ponuka je však limitovaná na 150 eur a to spoločnosťou Ferratum. Pôžičkomat má nižšiu bezúročnú hranicu.

Ak by nastala situácia, že by ste požičané financie do daného termínu nevedeli splatiť, čo najrýchlejšie o tom upovedomte vášho poskytovateľa. V opačnom prípade vám budú zaúčtované vysoké úroky z omeškania. Samozrejme, aj odklad splátky nebude bezplatný, no nebude ani taký vysokú ako úrok z prípadného omeškania.

Bez náročných kritérií

Je vám dokonca dostupná bez náročných kritérií. Ako sme povedali vyššie, nikoho nesúdi, nikoho neodsudzuje, je dostupná skutočne každému, koho vek presiahol 18 rokov.

Pre nezamestnaných ihneď

Pôžička pre nezamestnaných ihneď je skutočne dostupná pre ľudí bez práce. Prečo? Hlavne kvôli tomu, že pri nebankových úveroch nemusíte dokazovať príjem, čo je zároveň aj záruka rýchlosti jednania. Nie je dostupná len pre nezamestnaných, ale napríklad aj pre ženy na materskej, pre dôchodcov či študentov. Žiadajte o ňu len vtedy, ak viete, že ju budete vedieť naozaj splatiť. Dodatok k tomuto typu pôžičky ihneď je, že spoločnosť Ferratum neposkytuje takýto typ.

Pred výplatou

Ďalšou kategóriou žiadateľov sú zamestnaní, ktorých minimálna mzda by určite pri žiadosti v banke neprešla, pretože tam je isté, že budete musieť dokladovať príjem. Iným problémom je to, že banky pôžičky ihneď neposkytujú. Pred výplatou je teda dostupNiektorí ľudia si potrebujú požičať bezprostredne pred výplatou z rôznych dôvodovná aj vám, ak máte veľmi nízky príjem, prípadne aj vyšší, ale vaše mesačné výdavky presiahli váš rozpočet a žiadajú si okamžité riešenie. Ako zamestnaní by ste si mohli požiadať aj o vyššie sumy (do 6000 eur), ale ich čakacia doba je väčšinou o niekoľko dní dlhšia.

Bez registra

Máte zápis v registri dlžníkov? Tak potom je pôžička bez registra ihneď presne to, čo by ste mali konzultovať, ak potrebujete peniaze, ale nikto vám nechce požičať. Neviete, či máte zápis? Zápis v registri dlžníkov má každý, kto mal alebo má problémy s jej splácaním. Bankové spoločnosti vám úver na 100% neposkytnú, ak zistia, že máte zápis. A to oni zistia, pretože žiadna pôžička nie je schválená bez toho, aby sa uistili o dôveryhodnosti zákazníka. Bez registra ihneď cez nebankové spoločnosti vo vašich dlhoch problém nevidí a ani ho nebude zámerne vyhľadávať.

Chcete si požičať? Dajte si pozor na tieto chyby

Pôžička je základným spôsobom ako si pomôcť v ťažkej finančnej situáciiMôžeme smelo prehlásiť, že pôžičky sú fenoménom dnešnej doby. Možnosti ako získať rýchlo peniaze na nás kričia na každom kroku, stačí sa prejsť po ulici, kde sa vás každý druhý bilboard pýta, s kým bankujete alebo si zapnete televízor a hneď z prvej reklamy máte na stole niekoľko lákavých ponúk na získanie úveru na nové bývanie, rekonštrukciu alebo len rýchlu pôžičku na vianočné darčeky. Toto sú tie tradičné možnosti oslovovania potencionálneho zákazníka zo strany bankových alebo nebankových spoločností. Postupom času však tieto spoločnosti objavili nové pole pôsobnosti, na ktorom sa čoraz viac udomácňujú – internet. Nie je to vôbec nelogický krok, pretože sa zmenili aj preferencie samotných spotrebiteľov. Ak si chceme niečo nakúpiť, už nebežíme do najbližšieho obchodného centra, aby sme si to zaobstarali.

Sadneme za počítač, cez vyhľadávač si nájdeme konkrétny tovar a hneď si dokážeme porovnať, v ktorom obchode ho kúpime najlacnejšie. V ideálnom prípade si ho objednáme cez internet a nemusíme vôbec nikam chodiť. A takto ani mamička na materskej dovolenka nemá problém objednať cumlík pre svoje dieťa priamo z Číny. Poskytovatelia pôžičiek sa tomuto trendu veľmi rýchlo prispôsobili a ponúkajú hypotéky, úvery, rýchle, pre nezamestnaných alebo refinancovanie úveru cez internet. Čím sa riadiť pri pôžičkách online a na čo si dať špeciálne pozor, tak na to vám odpovieme v našom článku. Samozrejme, tieto rady neplatia len pri pri žiadostiach cez internet a môžete ich aplikovať aj pri klasickej žiadosti. Jednou z takých možností je pôžička cez peniazomat.sk, ktorý vám pomôže zorientovať sa v rozmanitej ponuke nebankových produktov.

Pri pôžičkách si dajte na seba pozor

Pravdepodobne vám to znie zvláštne a pýtate sa, prečo by ste si mali dať na seba pozor, keď sa rozhodujete pre bankovú alebo nebankovú pôžičku. Je však overeným faktom, že za väčšinu problémov si môžu samotní žiadatelia. Samozrejme, ani nepoctiví poskytovatelia úverov v tom nie sú celkom bez viny, ale o tých bude reč neskôr. Ľudia sa pri požičiavaní vôbec nesprávajú rozumne. Pokiaľ sa pýtate, čím to je spôsobené, tak tých dôvodov je hneď niekoľko:

 • prehnaná dôverčivosť

Vo finančnej tiesni má človek tendenciu podliehať dojmu, že všetci poskytovatelia sa mu snažia pomôcť. Oni sami často vystupujú v takomto svetle. Preto človek pri žiadosti o pôžičku online alebo o rýchlu prehnane dôveruje poskytovateľovi, že mu ide hlavne o jeho dobro. Netvrdíme, že istá miera dôvery nie je potrebná, ale prehnané dôverčivý človek má tendenciu dopustiť sa viacerých chýb aj pri tak dôležitej veci, ako je vybavovanie. Nepreverí si poskytovateľa vopred, nepozná dôkladne podmienky pôžičky a pri podpise zmluvy si ju ani poriadne neprečíta, nakoľko sa domnieva, že v nej určite nie je nič, čo by mu mohlo uškodiť.

 • nedostatok trpezlivosti

Ak žijete nad svoje pomery, tak sa veľmi rýchlo dostanete do ťažkostíUznávame, že v prípade neočakávaných výdavkov , či potrebe rýchleho uhradenia väčšej sumy peňazí sa človek snaží vyriešiť problém, čo najskôr. Tu prichádza na rad ďalší problém, ktorý vás pri pôžičkách môže vyjsť poriadne draho a tým problémom je netrpezlivosť. Netrpezlivý človek siahne hneď po prvej dostupnej ponuke, bez akéhokoľvek porovnávania s inými možnosťami. Práve preto sú netrpezliví ľudia vďačnými cieľmi nepoctivých poskytovateľov. Veľmi dôrazne vám odporúčame urobiť si aspoň základný prieskum finančného trhu, kým sa rozhodnete požiadať o pôžičku. A je úplne jedno, či ide o klasický úver, pôžičku online, rýchlu alebo pre nezamestnaných. Vždy si nájdite čas na porovnanie viacerých ponúk. V rámci porovnávania sa nesústreďte len na výšku úroku, ale skôr sa zamerajte na ukazovateľ RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov).

Banky alebo nebankové spoločnosti vás môžu nalákať na nižší úrok, ale v konečnom dôsledku pôžičku môžete preplatiť na rôznych poplatkoch za poskytnutie , vedenie atď. RPMN vyjadruje výšku úroku spoločne so všetkými poplatkami za obdobie jedného roka. Preto je relevantnejším ukazovateľom ako samotná výška úroku. Samozrejme, pri rýchlych , kde je doba splatnosti vo väčšine prípadov len jeden mesiac, bude dôležitejšia výška úroku. Užitočným nástrojom, ktorý vám určite odporúčame využiť, je úverová kalkulačka. Tú môžete nájsť na stránkach rôznych nebankových spoločností a po vyplnení základných parametrov (výška pôžičky, doba splácania) vám zobrazí výšku splátok, úver aj RPMN.

Ani pri podpise zmluvy sa neponáhľajte, dôkladne si ju prečítajte a v prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte opýtať. Určite nepodpisujte nič, čomu úplne nerozumiete.

 • ľahkomyseľnosť

Ďalším faktorom, ktorý môže pri pôžičkách dostať ľudí do problémov je ich ľahkomyseľnosť. Aby sme to podložili aj nejakými faktami, tak podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus, ktorý robila v rámci Dňa finančnej gramotnosti, až 37 % respondentov uviedlo ako príčinu zadlženosti rozhadzovanie a v živote nad pomery, 16 % opýtaných zase vidí dôvod v neuvážených výdavkoch a investíciách. Rovnako ľahkomyseľne sa ľudia správajú aj pri žiadosti o pôžičku. Mnohokrát si požičiavajú väčšie sumy, ako sú schopní reálne splatiť. Je jasné, že poskytovateľovi nerobí problém požičať veľkú sumu peňazí a preto vás od toho určite nebude odhovárať. Ale pred samotnou pôžičkou by mal žiadateľ zvážiť svoju situáciu a kriticky zhodnotiť, akú sumu dokáže zo svojho príjmu splatiť. Pritom by mal myslieť aj na možné krízové situácie, ako je strata zamestnania alebo dlhodobá choroba. V takýchto prípadoch odporúčame využiť možnosť poistiť si schopnosť splácania úveru, ktorú poskytujú mnohé spoločnosti, za všetky spomenieme napr. Cetelem, Home Credit, Quatro atď.

Všetko ma svoje riziká, pri pôžičkách ich treba dôkladne zvážiťRiziko predstavuje aj poskytovateľ

Uvedeným podnadpisom sme vás nechceli zbytočne vystrašiť. Po vymenovaní faktorov, vďaka ktorým sa ľudia dostávajú do problémov s pôžičkami, je potrebné priznať určitú mieru zodpovednosti aj zo strany poskytovateľov pôžičky, bankových aj nebankových. Ich zámerom je samozrejme maximalizovať svoj zisk, čo je celkom legitímny cieľ. Rozhodujúcim faktorom je spôsob, akým sa to snažia dosiahnuť. Tu sa dostávame ku kameňu úrazu, medzi overenými nebankovými spoločnosťami a nepoctivými nebankovkami. V tomto prípade vynecháme z našej úvahy banky, nakoľko problém nepoctivých poskytovateľov sa veľmi kriticky vníma hlavne pri nebankových spoločnostiach.

Poctivé nebankové spoločnosti spoznáte podľa viacerých znakov:

 • dlhoročná tradícia na finančnom trhu

Nebanková spoločnosť, ktorej ide len o rýchly zisk za cenu zneužitia zákazníkov nemá šancu na dlhodobejšie fungovanie na trhu. Na jej spôsob podnikania by si posvietila či už Národná banka Slovenska (NBS), alebo Slovenská obchodná inšpekcia a v prípade porušenia zákona by z toho vyvodili patričné následky.

 • spokojní klienti

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov dôveryhodnosti nebankovej spoločnosti je množstvo spokojných klientov. Nespoliehajte sa však len na anonymné internetové recenzie na rôznych fórach, ktoré môžu byť často falošné a radšej sa na skúsenosti s konkrétnou nebankovou spoločnosťou skúste povypytovať známych vo svojom okolí.

 • licencia od NBS

Od 1. septembra 2015 platia pre poskytovateľov nebankových pôžičiek prísnejšie podmienky. Jednou z nich je povinnosť mať licenciu od NBS na poskytovanie akéhokoľvek typu úveru. Tu hovoríme o klasických nebankových pôžičkách, rýchlych, pre nezamestnaných, či bez registra. Vďaka licencii by už nemali podnikať „schránkové“ nebankovky, pri ktorých nie je zaručená dostatočná prax alebo odborné vzdelania na poskytovanie pôžičiek. Licencia sa však vzťahuje len na spotrebiteľské úvery, k nim už nepatria úvery so splatnosťou nad 10 rokov, úvery zabezpečené nehnuteľnosťou alebo nad 75 000 €.

 • jasné podmienky

Poctivá nebanková spoločnosť má jasne uvedené podmienky, za akých poskytuje peniaze. To znamená, že má na svojej internetovej stránke napísané, aký vysoký úrok zaplatí klient za pôžičku a aká je celková výška RPMN. Rovnako aj v úverovej zmluve sú všetky podmienky jasne uvedené, bez množstva neprehľadných paragrafov a podmienok pod čiarou malým písmom.

 • overení sprostredkovatelia

Môžete sa spoľahnúť na to, že istým znakom spoľahlivej nebankovej spoločnosti bude aj to, že ju nájdete v ponuke overených sprostredkovateľov. Títo vám ponúknu len úvery od nebankoviek, s ktorými už majú skúsenosti a predstavujú spoľahlivých hráčov na finančnom trhu.

Pevne veríme, že náš krátky náčrt rizík, s ktorými sa môžete stretnúť vám pomôže, aby ste sa týchto nástrah vyvarovali a mali čo najmenej problémov s pôžičkami.